Kuraattori

HUOM! Kuraattoripalvelut on suunnattu perusopetuksen tutkinto-opiskelijoille.

Koulukuraattorin tehtävänä on sosiaalityön asiantuntijana tukea monipuolisesti opiskelijoiden hyvinvointia, toiminta- ja opiskelukykyä, ohjata tarvittaessa tarkoituksenmukaisiin palveluihin sekä ennaltaehkäistä erilaisten vaikeuksien syntymistä tai syvenemistä.

Kuraattorin työ on opiskelijakeskeistä ja tapaankin opiskelijoita usein yksilötapaamisten merkeissä. Tämän lisäksi tärkeinä yhteistyökumppaneina toimivat tilannekohtaisesti koti, koulun muu henkilöstö, ulkoiset viranomaistahot ja opiskelijaa tukevat järjestöt sekä muut verkostot ja palvelujärjestelmät. Keskustelut ovat aina vapaaehtoisia ja luottamuksellisia.

Lisäksi kuraattorina työskentelen koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja hyvän ilmapiirin eteen yhdessä koulun henkilökunnan kanssa. Tuemme esimerkiksi opiskelijoiden hyvää ja mukavaa yhdessäoloa ja tarjoamme tarvittaessa mahdollisuuden sovitteluun ristiriitatilanteissa.

Ota rohkeasti yhteyttä ja tule juttelemaan!

Kuraattorin työhuone sijaitsee 2. kerroksessa.

Koulukuraattori on tavattavissa koululla joka arkipäivä, torstaisin olen koululla iltapainotteisesti klo 12-19. Ajan voit varata puhelimitse tai sähköpostilla.