Kuraattori

HUOM! Kuraattoripalvelut on suunnattu perusopetuksen tutkinto-opiskelijoille.

Koulukuraattorin tehtävänä on koulun sosiaalityöntekijänä edistää oppilaiden hyvinvointia ja toimintakykyä, ohjata palveluihin sekä ehkäistä oppilaiden sosiaalisia ja psyykkisiä vaikeuksia.

Kuraattorin työ on opiskelijakeskeistä, mutta tärkeinä yhteistyökumppaneina toimivat koti, koulun muu henkilöstö, ulkoiset viranomaistahot ja opiskelijaa tukevat järjestöt.

Koulukuraattorilta saat apua, jos sinulla on pulmia koulunkäynnissä tai ihmissuhteissa, taloudellinen tilanteesi mietityttää tai jos elämässäsi on suuria muutoksia. Myös kotitilanteeseen ja kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä voit kääntyä kuraattorin puoleen.

Kuraattorin työhuone sijaitsee 2. kerroksessa.

Koulukuraattori on tavattavissa koululla joka arkipäivä. Ajan voi varata puhelimitse tai sähköpostilla.