Lähi- ja etäopiskelu

Aikuislukiossamme voit valita eri opiskelumuodoista itsellesi ja omaan tilanteeseesi sopivan tavan opiskella lukiossa: Lähiopetuksen lisäksi opetukseen voi pääsääntöisesti osallistua myös etäyhteydellä, minkä lisäksi tarjolla on myös joustava tenttimisvaihtoehto, jolloin voit suorittaa opintoja myös osallistumatta oppitunneille. Eri opiskelumuotoja voi aina tietenkin myös yhdistellä.

Opiskele lukiossa itsellesi ja omaan tilanteeseesi sopivalla tavalla:

  • Osallistu lähiopetukseen
  • Seuraa opetusta ja osallistu opetukseen etäyhteydellä
  • Suorita opintojaksoja tenttimällä eli osallistumatta opetukseen
  • Osa opintojaksoista on tarjolla myös verkko-opiskeluna tai itsenäisenä suorituksena

(Aikuisten perusopetuksen kurssit ovat kaikki lähikursseja.)

Aikuislukiossamme opiskellaan opintojaksoittain/kursseittain. Kaikki lukion opintojaksot esitellään tarkemmin opinto-oppaassa luvussa 7 ja perusopetuksen kurssit opinto-oppaassa luvussa 6.Lähiopetuksessa osallistutaan opettajan pitämille oppitunneille

Perinteisessä lähiopetuksessa opiskeluun sisältyy opettajan pitämiä oppitunteja koululla.

Lähiopetuksen opintojaksojen opetusta järjestetään koululla pääsääntöisesti maanantaista torstaihin. Kullakin lähiopetuksen opintojaksolla opetusta on kaksi kertaa viikossa, joko maanantaisin ja keskiviikkoisin tai tiistaisin ja torstaisin riippuen opintojaksosta.

Poikkeuksena on normaalia lyhyempi 3. periodi marras-joulukuussa, jolloin opetusta on poikkeuksellisesti neljänä päivänä viikossa (ma-to) jokaisella opintojaksolla, koska periodissa on tiivistetty aikataulutus.

Pääsääntöisesti lähiopetuksen oppitunteja voi lukiossa seurata myös etäyhteydellä. Lue lisää klikkaamalla tästä.

Aikuislukiossamme lukio-opetus sijoittuu iltaan klo 17-20. Tarkemman aikataulutuksen ja opintojaksojen oppituntien viikonpäivät sekä kellonajat näet opintotarjonnasta, klikkaa tästä.

Kysy tarvittaessa lisää tarjonnasta ja aikatauluista kansliasta, opinto-ohjaajalta tai opintojakson opettajalta.


Opetusta voi seurata myös etäyhteydellä

Etkö pääse osallistumaan oppitunneille koululla? Pääsääntöisesti lähiopetuksen oppitunteja voi seurata lukiossa myös etäyhteydellä. Tällöin voit itse valita osallistumistavan oppitunneille vaikkapa päivästä riippuen. Opintojakson opettaja kertoo etäyhteyden linkin opintojakson alkaessa.

Kokeet tehdään aina paikan päällä koululla koeviikolla, ellei opettaja toisin ohjeista.

Kysy tarvittaessa lisää opintojakson opettajalta, opinto-ohjaajalta tai kansliasta.
 


Opintojakson tenttiminen - opiskele omaan tahtiin

Opintojakson tenttiminen eli suorittaminen opetukseen osallistumatta on lukiossa mahdollista, kun tenttimisestä kertoo opintojakson opettajalle opintojakson alussa. Opettajalle kannattaa lähettää tenttimisestä ensisijaisesti sähköpostia. Opettaja antaa sähköpostilla ohjeet opintojakson suorittamiseen tenttimällä. Koepäivä on myös tentittäessä lähiopintojakson koepäivä, ellei opettajan kanssa muuta sovita.

Tenttimällä voi suorittaa sellaisen opintojakson, joka on kyseisessä periodissa tarjolla. Poikkeuksen muodostavat kielten suullisen osaamisen opintojaksot ENA8 ja RUB16. Opintotarjonnan näet täältä.

Kysy tarvittaessa lisää opintojakson opettajalta, opinto-ohjaajalta tai kansliasta.


Verkko-opiskelussa etenet itsenäisesti opettajan tuella

Lukiossa joissakin oppiaineissa järjestetään lähiopintojaksojen, etäyhteyden ja tenttimisen lisäksi opintojaksoja myös verkko-opiskeluna. Verkko-opiskeluna järjestetään muun muassa ylioppilaskirjoituksiin valmentavia opintojaksoja eli ns. abiopintojaksoja tai oppiaineen valinnaisia opintojaksoja.

Verkko-opiskeluna tarjottavat opintojaksot on merkitty lukion opintotarjottimelle vaaleanharmaalla pohjalla.

Verkko-opiskeluna järjestetyt opintojaksot kestävät pääsääntöisesti kaksi periodia, mutta opintojaksolle voi tulla joustavasti mukaan kumman tahansa periodin alkaessa. Esimerkiksi jos opintojakso on tarjolla 3. ja 4. periodissa, sen voi aloittaa joustavasti joko 3. tai 4. periodin alussa.

Verkko-opiskelussa opiskelijan työskentelyn määrä on mitoitettu yhtä laajaksi kuin lähiopintojaksoilla, mutta verkko-opiskelussa painottuu opiskelijan itsenäinen työskentely. Opintojakson materiaali ja suoritusohjeet tehtävineen ja aikatauluineen löytyvät viimeistään opintojakson alkaessa sähköisessä muodossa sähköisestä oppimisympäristöstä Peda.netistä. Verkko-opiskeluna järjestetyn opintojakson materiaalissa kerrotaan myös opettajan yhteystiedot ja aineohjausajat.

Kysy tarvittaessa lisää opintojakson opettajalta, opinto-ohjaajalta tai kansliasta.Osa opintojaksoista on tarjolla itsenäisenä suorituksena

Osa lukion opintojaksoista on tarjolla itsenäisenä suorituksena. Nämä opintojaksot on merkitty lukion opintotarjottimelle tummanharmaalla pohjalla, esim. "ÄI8(5) itsenäisenä"

Itsenäisen suorituksen opintojaksot ovat lähinnä oppiaineiden valinnaisia opintojaksoja.

Itsenäisen suorituksen voi aloittaa lähtökohtaisesti oman tilanteen mukaisesti lukuvuoden varrella joustavasti, ei kuitenkaan 1. tai 5. periodissa. Tarkemmat ohjeet itsenäiseen suoritukseen saa opettajalta.

Kysy tarvittaessa lisää opintojakson opettajalta, opinto-ohjaajalta tai kansliasta.


Töölön yhteiskoulun aikuislukio osallistuu lukuvuonna 2023-24 viiden aikuislukion yhteiseen hankkeeseen "Aikuisten lukiokoulutuksen saavutettavuuden ja laadun kehittäminen", jonka rahoittaa Opetushallitus. TYK kehittää hankkeessa erityisesti etäopetusta ja joustavia opiskelumuotoja.