Lähi- ja etäopiskelu

Aikuislukiossamme lukion kursseja/opintojaksoja voi opiskella joko lähiopetuksessa tai etänä tenttimällä ‒ sekä tietenkin myös eri opiskelumuotoja yhdistellen. Tarjolla on myös e-opintojaksoja. Kokeet ovat pääsääntöisesti aina paikan päällä koululla, mutta muuten opetusjärjestelyt ovat joustavia.

Aikuislukiossamme opiskellaan opintojaksoittain/kursseittain. Kaikki lukion opintojaksot esitellään tarkemmin opinto-oppaassa luvussa 7 ja perusopetuksen kurssit opinto-oppaassa luvussa 6.

Aikuislukiossa voit valita eri opiskelumuodoista itsellesi ja omaan tilanteeseesi sopivan tavan opiskella: Lähiopiskelun lisäksi tarjolla on joustava tenttimisvaihtoehto sekä myös e-opintojaksoja. Näitä eri opiskelumuotoja esitellään tarkemmin alla.

(Aikuisten perusopetuksen ja lukioon valmistavan koulutuksen kurssit ovat kaikki lähiopintoja.)

                

Lähiopiskelu

Lähiopiskelu tarkoittaa, että opiskelija osallistuu oppitunneille.

Lähiopintojaksojen/-kurssien opetusta järjestetään pääsääntöisesti maanantaista torstaihin. Kullakin lähiopintojaksolla/-kurssilla opetusta on kaksi kertaa viikossa, joko maanantaisin ja keskiviikkoisin tai tiistaisin ja torstaisin riippuen opintojaksosta/kurssista. Poikkeuksena on normaalia lyhyempi 3. periodi marras-joulukuussa, jolloin opetusta on poikkeuksellisesti jokaisella opintojaksolla/kurssilla neljänä päivänä viikossa (ma-to), koska periodissa on tiivistetty aikataulutus.

Tarkemman aikataulutuksen ja opintojaksojen/kurssien oppituntien viikonpäivät sekä kellonajat näkee opintotarjottimista, klikkaa tästä.

Lähiopintojaksoilla/-kursseilla opetus järjestetään kaksoistunteina (2 x 40 min = 80 min pituisena opetuskertana; joillakin perusopetuksen ja LUVA:n kursseilla/opintojaksoilla 95 min) seuraavan aikataulun mukaisesti:
‒ klo 15.15‒16.50 (perusopetus, LUVA; Wilmassa palkki 1 make, palkki 4 tito)
‒ klo 17.00‒18.20 (lukio, perusopetus, LUVA; Wilmassa palkki 2 make, palkki 5 tito)
‒ klo 18.40‒20.00 (lukio, perusopetus, LUVA; Wilmassa palkki 3 make, palkki 6 tito)
Wilman palkitus näkyy myös opintotarjottimella.

Lähiopintojakson tenttiminen ‒ opiskele etänä!

Lähiopintojakson tenttiminen eli lähiopintojakson suorittaminen lähiopetukseen osallistumatta on lukiossa mahdollista, kun tenttimisestä ilmoittaa opintojakson opettajalle opintojakson alussa. Opettajalle kannattaa lähettää tenttimisestä ensisijaisesti sähköpostia. Opettaja antaa ohjeet, mitä opintojakson suorittaminen tenttimällä käytännössä tarkoittaa. Tenttiminen voi edellyttää lisätehtävien tekemistä. Koepäivä on myös tentittäessä lähiopintojakson koepäivä, ellei opettajan kanssa muuta sovita. 

Tenttimällä voi suorittaa sellaisen opintojakson, joka on kyseisessä periodissa tarjolla lähiopintojaksona. Opintotarjonnan näet täältä.

(Kielten suullisen kielitaidon valinnaisia opintojaksoja (ENA8, RUB6) ei valitettavasti voi suorittaa tenttimällä.)
 

Lukion e-opintojaksot

Lukiossa joissakin oppiaineissa järjestetään lähiopintojaksojen ja tenttimisen lisäksi e-opintojaksoja. E-opintojaksot ovat pääsääntöisesti joko ylioppilaskirjoituksiin valmentavia opintojaksoja eli ns. abiopintojaksoja tai oppiaineen valinnaisia opintojaksoja.

E-opintojaksot ovat lukion opintotarjottimella vaaleanharmaalla pohjalla. Wilman opintotarjottimella e-opintojaksot ovat palkissa 7.

E-opintojaksot kestävät pääsääntöisesti kaksi periodia, mutta opintojaksolle voi tulla joustavasti mukaan kumman tahansa periodin alkaessa. Esimerkiksi jos e-opintojakso on tarjolla 3. ja 4. periodissa, sen voi aloittaa joustavasti joko 3. tai 4. periodin alussa.

E-opintojaksoilla opiskelijan työskentelyn määrä on mitoitettu yhtä laajaksi kuin lähiopintojaksoilla, mutta e-opintojaksoilla opiskelu painottuu opiskelijan itsenäiseen työskentelyyn. E-opintojaksoilla lähiopetusta on pääsääntöisesti vain kahtena iltana koko e-opintojakson aikana, ja muuten opiskellaan etänä opettajan ohjeistuksen mukaisesti. E-opintojaksojen lähitapaamiset ovat yleensä kaksoistunnin mittaisia (2 x 40 min = 80 min). Opettaja kertoo lähitapaamisten ajankohdista opintojakson alkaessa. Lähitapaamiset eivät useinkaan ole pakollisia. E-opintojakson lähitapaamisilla on tarkoitus käsitellä opintojakson keskeisimpiä asioita ja opiskelijoille mieleen nousseita kysymyksiä. Kielten e-opintojaksoilla lähitapaamisella voidaan pitää myös pakollisia kuullunymmärtämiskokeita opettajan ilmoittaman aikataulun mukaisesti.

Lähitapaamisten lisäksi opiskelija voi aina kääntyä e-opintojakson opettajan puoleen myös aineohjaustuokioilla tai sähköpostin välityksellä tai Wilmassa.

E-opintojakson materiaali ja suoritusohjeet tehtävineen ja aikatauluineen löytyvät viimeistään opintojakson alkaessa sähköisessä muodossa sähköisestä oppimisympäristöstä Peda.netistä. E-opintojakson materiaalissa kerrotaan opettajan yhteystiedot ja aineohjausajat. Yleistä ohjeistusta e-opintojaksojen suorittamiseen saa tarvittaessa myös kansliasta ja opinto-ohjaajilta.