Kemia

Kemiaa ja kemian opiskelua määrittää eräänlainen kaksijakoisuus. Toisaalta kemia tutkii ainetta, joten kaikki, mitä voi koskea, on kemiaa. Toisaalta keskeisiä ovat muutokset aineessa. Ne tapahtuvat submikroskooppisella, atomien ja molekyylien tasolla, joita on hyvin vaikea havaita. Suoran havainnoinnin sijaan kemistit piirtävätkin usein malleja, jotka kuvaavat näkymättömiä asioita.

Kemian opiskelu avaakin maailmaan uuden kerroksen näkyvän tason alle. Toisaalta opitaan laskemaan, kuinka monta litraa lisäaineilla terästettyä kolajuomaa on turvallista juoda. Toisaalta näkyvän tason alla opitaan, miten atomit liittyvät toisiinsa lisäainemolekyyleiksi. Opintojen edetessä tunnistetaan säilöntäainemolekyylin rakenteen kemiallisesti aktiiviset osat ja opitaan niiden reaktioita. Lopulta voidaan jo pohtia, miksi bentsoehapon molekyylit läpäisevät mikrobien solukalvoja parhaiten happamassa elintarvikkeessa, vaikka näköhavaintoa tästä emme voikaan tehdä.

Usein kemian opiskelussa laskennallisuus koetaan haasteelliseksi. Osa kemian lukio-opinnoista keskittyy laskuihin, joissa esimerkiksi määritetään tarvittava lähtöaineen massa reaktioyhtälön avulla. Suuri osa kemiallisesta tiedosta on kuitenkin kvalitatiivista eli laadullista. Esimerkiksi sidosten luokittelu ja aineen ominaisuuksien päättely perustuu kemiassa laadullisiin malleihin. Matikkaakaan ei kuitenkaan kannata pelätä, koska opettaja on koululla auttamassa.

Kemia avaa lisänäkymiä arkielämään, mutta kemia on läsnä myös monissa jatko-opinnoissa. Kemia tukee monien lähitieteiden opiskelua, kuten molekyylibiologian tai materiaalitekniikan opintoja. Kemiaan törmää myös esimerkiksi elintarvike- ja ympäristölainsäädännössä, jonka ymmärrys edellyttää kemian osaamista.

Jos päädyt lukion jälkeen opiskelemaan kemian tai kemiantekniikan koulutukseen, voit valmistua analysoimaan, tutkimaan tai kehittämään monia erilaisia aineita. Kemian osaajat valvovat ja kehittävät niin uusia lääkeaineita kuin biohajoavia pakkausmateriaaleja. Fossiilisista polttoaineista luopuvassa yhteiskunnassa tarvitaan esimerkiksi akkujen arvokkaiden materiaalien kierrätystä ja uusia katalyyttimateriaaleja vedyn valmistamiseen ja hiilidioksidin sitomiseen. Kemian osaajat tekevät tulevaisuuden maailmaa.