Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma ja valtakunnallinen tuntijako ohjaavat koulutyötä. Opetussuunnitelma sisältää opetuksen yleiset tavoitteet sekä eri oppiaineiden tavoitteet ja oppimäärät.

Aikuisten opetussuunnitelmat

Aikuisten lukiokoulutuksessa opiskellaan lukuvuonna 2022-2023 rinnakkain kahden eri opetussuunnitelman mukaisesti, "uuden opsin" ja "vanhan opsin", riippuen opiskelijan lukio-opintojen aloitusajankohdasta.

Tiedote uudesta opetussuunnitelmasta: LOPS2021 pähkinänkuoressa

LUKIO:   Töölön yhteiskoulun aikuislukion lukion opetussuunnitelma (LOPS2021 = "uusi ops")  

LUKIO:   Töölön yhteiskoulun aikuislukion lukion opetussuunnitelma ("vanha ops")

Aikuisten perusopetuksen nykyinen opetussuunnitelma tuli voimaan 1.1.2018.

PERUSOPETUS:   Töölön yhteiskoulun aikuislukion perusopetuksen opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmien liitteet:

Opiskeluhuoltosuunnitelma

Ohjaussuunnitelma, lukio ja LUVA

Ohjaussuunnitelma, perusopetus

Suunnitelma kurinpidollisten keinojen käyttämisestä

Tvt-strategia


Tuntijako

Perusopetuksen, lukion ja lukioon valmistavan koulutuksen tuntijaot näkee opinto-oppaasta.


Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma