Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma ja valtakunnallinen tuntijako ohjaavat koulutyötä. Opetussuunnitelma sisältää opetuksen yleiset tavoitteet sekä eri oppiaineiden tavoitteet ja oppimäärät.

Aikuisten opetussuunnitelmat

Lukion ja LUVA:n uudet opetussuunnitelmat aikuisille tulivat voimaan syyslukukauden 2016 alussa.

Syksyllä 2016 tai myöhemmin lukio-opintonsa aloittaneet lukion opiskelijat noudattavat pääsääntöisesti uutta opetussuunnitelmaa. Lue lisää tästä. LUVA:laiset opiskelevat kaikki uuden opetussuunnitelman mukaisesti.

Töölön yhteiskoulun aikuislukion lukion opetussuunnitelma

Töölön yhteiskoulun aikuislukion LUVA:n opetussuunnitelma (lukioon valmistava koulutus)

Aikuisten perusopetuksen uusi opetussuunnitelma tuli voimaan 1.1.2018. Kaikki perusopetuksen opiskelijat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaisesti.

Töölön yhteiskoulun aikuislukion perusopetuksen opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmien liitteet:

Opiskeluhuoltosuunnitelma

Ohjaussuunnitelma, lukio ja LUVA

Ohjaussuunnitelma, perusopetus

Suunnitelma kurinpidollisten keinojen käyttämisestä

Tvt-strategia

Vanhoja aikuisten opetussuunnitelmia

Osa lukion opiskelijoista opiskelee vielä aikuisten lukiokoulutuksen "vanhan opetussuunnitelman" mukaisesti. Lisätietoa eri opetussuunnitelmista saa tarvittaessa kansliasta ja opinto-ohjaajilta sekä opettajilta. Ohessa vanhoja opetussuunnitelmia:

Lukion ja perusopetuksen opetussuunnitelma (vanha ops)

Perusopetuksen opetussuunnitelma (vanha ops)

Lukioon valmistavan koulutuksen (LUVA) opetussuunnitelma (vanha ops)

Tuntijako

Perusopetuksen, lukion ja lukioon valmistavan koulutuksen tuntijaot näkee opinto-oppaasta.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma