Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma ja valtakunnallinen tuntijako ohjaavat koulutyötä. Opetussuunnitelma sisältää opetuksen yleiset tavoitteet sekä eri oppiaineiden tavoitteet ja oppimäärät.

Aikuisten opetussuunnitelmat

Tuntijako

Perusopetuksen, lukion ja lukioon valmistavan koulutuksen tuntijaot näkee opinto-oppaasta.


Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma