Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma ja valtakunnallinen tuntijako ohjaavat koulutyötä. Opetussuunnitelma sisältää opetuksen yleiset tavoitteet sekä eri oppiaineiden tavoitteet ja oppimäärät.

Aikuisten opetussuunnitelmat

Aikuisten lukiokoulutuksessa opiskellaan lukuvuonna 2021-2022 rinnakkain kahden eri opetussuunnitelman mukaisesti, "uuden opsin" ja "vanhan opsin", riippuen opiskelijan lukio-opintojen aloitusajankohdasta.

Tiedote uudesta opetussuunnitelmasta: LOPS2021 pähkinänkuoressa

LUKIO:   Töölön yhteiskoulun aikuislukion lukion opetussuunnitelma (LOPS2021 = "uusi ops")  

LUKIO:   Töölön yhteiskoulun aikuislukion lukion opetussuunnitelma ("vanha ops")

Aikuisten lukioon valmistavassa koulutuksessa eli LUVA:ssa opiskellaan syyslukukaudella 2021 1.8.2016 voimaan tulleen opetussuunnitelman mukaisesti:

LUVA:   Töölön yhteiskoulun aikuislukion LUVA:n opetussuunnitelma (lukioon valmistava koulutus)

Aikuisten perusopetuksen nykyinen opetussuunnitelma tuli voimaan 1.1.2018.

PERUSOPETUS:   Töölön yhteiskoulun aikuislukion perusopetuksen opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmien liitteet:

Opiskeluhuoltosuunnitelma

Ohjaussuunnitelma, lukio ja LUVA

Ohjaussuunnitelma, perusopetus

Suunnitelma kurinpidollisten keinojen käyttämisestä

Tvt-strategia


Tuntijako

Perusopetuksen, lukion ja lukioon valmistavan koulutuksen tuntijaot näkee opinto-oppaasta.


Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma