2014-2015

Katsaus lukuvuoteen 2014-2015

Toimintavuosi ja opetusjärjestelyt

Lukuvuosi 2014–2015 on ollut aikuislukiomme 87. toimintavuosi. Koulumme on Suomen vanhin ja yksi koko Euroopan vanhimpia aikuislukioita. Koulun perustajat, Yrjö ja Hilma Jahnsson, saivat virallisen luvan iltalinjan perustamiseen Helsingin suomalaisen yhteislyseon yhteyteen. Sittemmin iltalinja on vaihtanut sijaintia, omistajaa ja nimeä. Töölön Yhteiskoulu Osakeyhtiön omistuksessa koulu on ollut 1.8.1974 alkaen, ensin iltalinjana ja myöhemmin iltalukiona. 1.8.1994 voimaan astuneen lain myötä nimi muuttui aikuislukioksi.

Koko perusopetuksen tai lukion voi suorittaa 1,5—4 vuodessa. Opiskelijat ovat voineet valita erilaisista opiskelumuodoista itselleen sopivimman vaihtoehdon kurssitarjottimelta: opetusta on ollut tarjolla lähi- ja e-kursseina. Lähikursseja on tarvittaessa voinut suorittaa myös tenttien. Lukuvuoden aikana aikuislukiossamme on pidetty noin 410 kurssia, joilla opiskelijoita on ollut yhteensä lähes 1000.

Koulumme on tehnyt lisäksi yhteistyötä Helmi Liiketalousopiston, Suomen Liikemiesten Kauppaopisto – Helsinki Business Collegen sekä Helsingin Diakoniaopiston kanssa kaksoistutkintokoulutuksen parissa. Näissä kouluissa kaksoistutkintoa on lukuvuoden aikana suorittanut lähes 400 opiskelijaa, ja heille on järjestetty noin 130 lukiokurssia.

Kuluneena lukuvuonna vakinaisia aikuislukion lehtoreita on ollut 5 ja tuntiopettajia 39.

OPETTAJAT JA TOIMIHENKILÖT LUKUVUONNA 2014-2015

Lukuvuoden 2015–2016 opetus alkaa maanantaina 31.8.2015 kurssitarjonnan mukaisesti.

Kiitos kuluneesta lukuvuodesta!

Kevään 2015 lakkiaiset ja kevätjuhla

1.6.2015

Lakkiais- ja kevätjuhlaa vietettiin perjantaina 29.5.2015 klo 17.00 alkaen koulun juhlasalissa. Aikuislukiosta valmistui tänä keväänä 106 uutta ylioppilasta ja perusopetuksen päättötodistuksen sai 23 opiskelijaa. Todistuksen lukioon valmistavan koulutuksen (LUVA) suorittamisesta sai 9 opiskelijaa. LUVA-koulutusta järjestettiin koulussamme tänä lukuvuonna ensimmäistä kertaa.

Airuina tänä keväänä toimivat Jani Selei ja Ida Roitto. Juhlassa oli monenlaista ohjelmaa, tänä keväänä perinteisten ohjelmanumeroiden lisäksi LUVAn valmistujan puhe, aikuislukion opettajien musiikkiesitys sekä uuden ylioppilaan musiikkiesitys.

Tämän kevään kukka-asetelma.

Kevään 2015 airuet Jani Selei ja Ida Roitto.

Rehtori Marja-Leena Ruha-Tuomola.

Opettajan puheen piti Frans Hartikainen ja lakkiaisavustajana toimi Minna Fabritius.

Aikuislukiomme matematiikan ja fysiikan opettaja Frans Hartikainen.

Ylioppilaan puheen piti Niko Korhonen.

Koulumme opettajat Hannele Vartiainen (vas.), Jan Jansson ja Päivi Turumäki esiintyivät juhlassa.

Kevään ylioppilas Reetta Puska esitti juhlassa itse säveltämänsä ja sanoittamansa laulun.

Koulumme perustajan nimeä kantava Yrjö Jahnssonin säätiö perustettiin 1950-luvulla. Aikuislukiostamme valmistuvat ylioppilaat saavat lukuvuosittain säätiön myöntämiä stipendirahoja. Tämän lisäksi Töölön yhteiskoulu Oy:n hallitus myöntää stipendejä koulustamme valmistuville opiskelijoille.

Kevään 2015 stipendit jaettiin seuraaville henkilöille:

Yrjö Jahnssonin säätiön stipendit

Hytönen Johanna
Karjalainen Miikka
Korhonen Niko
Luoma Viivi
Pulkkinen Tuomas
Puska Reetta

Töölön Yhteiskoulu Oy:n hallituksen myöntämät stipendit

Abdi Abdiwahab
Laitila Anni
Le Tiina
Lehtonen Olivia
Olad Safi
Pääkkönen Sara
Talasoja Tiina
Weheliye Nimco

Muut stipendit

  • Calvert Olivia (kivan kaverin stipendi erityisestä auttavaisuudesta oppitunneilla, auttanut ja tukenut kiitettävällä tavalla opiskelukavereiden opintoja)
  • Heikura Toni (IPPO-hankkeen myöntämä kirjastipendi innostuneisuudesta japanin kielen opintoihin)
  • Härkönen Mari (valmistuvan ylioppilaan myöntämä stipendi)
  • Korhonen Niko (kirjastipendi maantieteen opinnoissa menestymisen johdosta, Hitaan journalismin yhdistyksen myöntämä lehtistipendi äidinkielen opinnoissa menestymisen johdosta)
  • Laitila Anni (kirjastipendi ruotsin opinnoissa menestymisen johdosta)
  • Lehtonen Olivia (kirjastipendit ruotsin ja äidinkielen opinnoissa menestymisen johdosta)
  • Luoma Viivi (kirjastipendi äidinkielen opinnoissa menestymisen johdosta)
  • Pulkkinen Tuomas (kirjastipendi ruotsin opinnoissa menestymisen johdosta)

Onnea tämän kevään ylioppilaille ja muille valmistuneille!

Teksti: Jutta Heikkinen
Kuvat: Jutta Heikkinen ja Petri Loman

Ensimmäinen lukuvuosi LUVA-koulutusta

29.4.2015

Aikuislukiossamme alkoi tänä lukuvuonna uutuutena lukioon valmistava koulutus eli LUVA. Lukuvuosi on kulunut kuin siivillä. Paljon uusia asioita on opittu ja monia mukavia kokemuksia saatu. LUVA:n ryhmänohjaajana toimii Satu Mattila, joka opettaa suomea toisena kielenä sekä äidinkieltä ja kirjallisuutta koulussamme.

Mikä on LUVA?

Lukioon valmistava koulutus eli LUVA on maahanmuuttajille ja vieraskielisille tarkoitettu yhden lukuvuoden kestävä koulutus, jonka tavoitteena on antaa opiskelijalle kielelliset ja muut tarvittavat valmiudet lukioon siirtymistä varten. Koulutuksen laajuus on 25 kurssia. Aikuislukiossamme LUVA järjestetään iltaopintoina.

Kenelle LUVA on tarkoitettu?

LUVA on tarkoitettu maahanmuuttajille ja vieraskielisille, jotka ovat suorittaneet perusopetuksen, mutta jotka eivät ole suorittaneet sen jälkeen muuta tutkintoa. Opetus on suomenkielistä.

Miten opiskelijat valitaan?

Opiskelijat valitaan LUVA:an haastattelun perusteella. Haastatteluun ilmoittaudutaan aikuislukion kansliassa.

Lukuvuoden lähestyessä loppuaan päätimme esittää muutamia kysymyksiä tämänhetkisille LUVA-opiskelijoillemme, jotka muodostavat samalla myös ihka ensimmäisen LUVA-ryhmän koulussamme. Tässä joitakin vastauksia:

Miksi valitsit lukioon valmistavan koulutuksen?

’’Koska haluan opiskella lukiossa’’

’’Valitsin lukioon valmistavan koulutuksen koska haluan lukioon’’

’’Halusin oppia paremmin suomen kieltä ennen kun menen ammattikouluun’’

’’Tulin korottamaan keskiarvoani ja oppimaan enemmän suomen kieltä’’

’’Koska haluan mennä lukioon tai ammattikouluun’’

Miten päädyit juuri meidän kouluun (Töölön yhteiskoulun aikuislukioon) LUVA:an?

’’Koska olen opiskellut peruskoulun täällä ja tykkään tästä koulusta’’

’’Löysin tietoa koulusta internetistä ja Metro-lehdestä’’

’’Menin Tulevaisuustiskille ja kysyin onko mitään paikkaa, jossa oppisin lisää suomen kieltä, joten he ohjasivat minut tänne ja täällä minä nyt olen ja opin. Pidän todella paljon siitä’’

’’Halusin suorittaa kursseja itsenäisesti ja koska tämä on aikuislukio sekä minun kotini lähellä. Ja tietenkin kiva koulu’’

’’Kaverini oli tässä koulussa ja kertoi minulle, että Töölön yhteiskoulun aikuislukio on hyvä koulu’’

Mikä on tärkeintä, mitä olet oppinut lukuvuoden aikana?

’’Suomen kieli on tärkeintä’’

’’Opin paljon asioita, tärkeintä on suomen kieli’’

’’Tärkeintä on, että suomen kieleni paranee ja voin puhua niin että muut ymmärtävät’’

’’Tärkeintä on ollut oppia suomen kieltä ja muita oppiaineita. Myös valmistautuminen lukioon ja siihen, mitä siellä odottaa’’

’’Suomen kieli, maantieto, matematiikka’’

Mitä jatkosuunnitelmia sinulla on?

’’Lukio ja ammattikoulu’’

’’Haluan lukioon’’

’’Haluan hakea ammattikouluun sosiaali- ja terveysalalle’’

’’Jatkan opintoja lukiossa ja lukion jälkeen haen yliopistoon’’

’’Haluaisin mennä ammattikouluun’’

Aikuislukiomme tämän lukuvuoden opiskelijapalautekyselyssä LUVA:n opiskelijat antoivat meille keskiarvon 9,4.

Kuvassa osa LUVA-ryhmästä sekä ro. Satu Mattila. Kuvaushetkellä osa ryhmästä oli tekemässä suomen kielen tehtäviä itsenäisesti. LUVA:ssa harjoitellaan myös itsenäistä opiskelua muun muassa lukuvuoden varrella opittuja tvt-taitoja hyödyntäen.

Teksti: Jutta Heikkinen
Kuvat: Petri Loman

Eläinmuseossa

Marraskuussa LUVA:n opiskelijat kävivät ryhmänohjaajan johdolla tutustumassa eläinmuseoon. Nämä kuvat on ottanut LUVA:n opiskelija Olivia Calvert.

Kuva: Olivia Calvert
Kuva: Olivia Calvert
Kuvassa LUVA:n opiskelija Aasia Ismail. Kuva: Olivia Calvert

Opiskelijapalautekysely 2014–2015

24.4.2015

Pidimme 5. jakson aikana opiskelijoillemme palautekyselyn. Kyselyssä mitattiin tyytyväisyyttä esimerkiksi kurssitarjontaan, tiedottamiseen, sekä yleiseen ilmapiiriin ja viihtyvyyteen.

Palautekyselyyn vastasi yhteensä 260 opiskelijaa. Heistä 98 suorittaa lukio- ja/ tai yo-tutkintoa,10 lukioon valmistavaa koulutusta, 53 peruskoulua, 26 kaksoistutkintoa, sekä 68 yksittäisiä oppiaineita. 5 ei kertonut opiskelijalajiaan.

Perinteiseen tapaan pyysimme opiskelijoiltamme kehitysehdotuksia, jatkamaan lausetta ’’Töölön yhteiskoulun aikuislukio…’’ ja antamaan koululle arvosanan asteikolla 4-10.

Teimme yhteenvedon kyselystä, johon kokosimme osan opiskelijoiden meille antamista palautteista.

Onko sinulla kehittämisideoita koulumme toimintaan? Entä kouluumme liittyviä toiveita yms.?

Peruskoululaisten kehitysehdotuksia:

'’Minä lulen tässä koulussa kaiki kunnossa mutta kaiki opiskilj tarvi kayta hissi koska koulussa tosi korkia’’
’’Ei ole paikka rukoilelle’’
’’Minulla on paljon tyytyväinen ja opiskelemaan kiitos ja kaikista’’
’’Järjestäisitte joku päivä kulttuurin juhlaan’’

’’Toivon että tulevaisuudessa kirjat on sähköisiä’’
’’Kotitalossa kurssi.  Muut on tosi hyvää ja ei tarvi kehittämisit’’
’’Minusta on ok. Minä sain kaiki mita opiskeleen. Kiitän rehtorille ja opetajille! Hyvää jatkoa’’
’’Haluaisin kirjastolla enemän tila ja haluan enemmän suomen kieli tuntia’’

Lukiolaisten kehitysehdotuksia:

’’Kaikki on erittäin fine!’’
’’Ilmainen kahvi maistuisi työpäivän ja koulun alkamisen välissä’’
’’Mennään suhteellisen kovaa vauhtia ettei yksittäisen opiskelijan huomiointiin jää kovin paljon aikaa?’’
’’Tämä tarjonta riittää minulle’’

’’Huippu koulu, tykkään! :-)’’
’’Kursseja voisi olla enemmän verkossa ja useammin samoja kursseja vuoden aikana’’
’’Kokeiden uusintamahdollisuus on hyvä asia. Koulu joustaa hyvin aikuisopiskelijoiden vaatimusten mukaan!’’
’’Tukiopetusta lisää!’’

Jatka lausetta: Töölön yhteiskoulun aikuislukio…

Peruskoululaisten vastaukset:

’’On hyvä koulu ja kaunis paika’’
’’Koulu on rakas paika ja hyvä paika’’
’’On hyvä koulu ja hyvät opettajat, kittään teille’’
”On hyvä koulu ystävälinen koulu”

’’On hyvä paika, rakenuksessa, opetuksessa’’
’’Mukava paikka olen viihtynyt tätä kouluun’’
’’On hyvä ja hyvä opettajatkin :-)’’
’’Minustani on hyvää kouluun ja oppimme hyvin’’

Lukiolaisten vastaukset:

’’On parantanut kuntoani rappusissa’’
’’On täydellinen paikka jatkaa sitä minkä aloitti tai ei koskaan tehnyt’’
’’On viihtyisä ja opettajat ovat ehdottomasti alansa osaajia ja motivoituneita opettamaan’’
’’On paras koulu ever! Kiitoksia paljon koko henkilökunnalle kaikesta opetuksesta ja kaikesta! Jatketaan samaan malliin! :-)’’

’’Loistaa kuin tiedon majakka yössä’’
’’On minulle virkistyksen ja oppimisen takuupaikka’’
’’On jees mesta!’’
’’Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa aion jatkaa edelleen’’

Peruskoululaisilta saimme keskiarvon 9,5. Lukion, LUVA:n ja kaksoistutkinnon opiskelijat antoivat meille keskiarvon 8,9.

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Opiskelijapalautekyselyn kooste

Opiskelijapalautekyselyn kooste, perusopetus

Teksti: Jutta Heikkinen

Helmen kaksoistutkinto-opiskelijoiden penkkarit 12.2.2015

6.3.2015

Töölön yhteiskoulun aikuislukion ja Helmi Liiketalousopiston kaksoistutkinto-opiskelijat juhlistivat jo perinteeksi muodostuneella tavalla penkkareitaan torstaina 12.2.2015 Helmen tiloissa Malmilla. Opiskelijat olivat pukeutuneet mitä kekseliäimpiin asuihin penkkaripäivänä. Tunnelma oli riehakas ja iloinen kaksoistutkinto-opintojen loppusuoran häämöttäessä. Kahden tutkinnon suorittaminen samanaikaisesti on kovan työn takana – vielä olisivat tosin loput yo-kokeet edessä!

Teksti: Jutta Heikkinen ja Petri Loman
Kuvat: Helmen väki

Töölöläinen-lehti kävi tutustumassa kuraattorin työhön

23.2.2015

Helmikuussa Töölöläinen-lehti kävi jututtamassa koulumme kuraattoria Elisa Parikkaa. Elisan tuore ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyö käsittelee laajasti maahanmuuttajataustaisten aikuisopiskelijoiden hyvinvointia ja tästä intoutuneena Töölöläinen kävi hieman tutustumassa kuraattorin työhön.

”Parikka huokuu vuorovaikutustaitoja ja välittämistä”, Töölöläisessä kirjoitetaan.

Aloittaessaan työt koulussamme vuonna 2010 Elisa oli Suomen ensimmäinen aikuislukiossa toimiva koulukuraattori. Tällä hetkellä Elisa toimii aikuislukiossa perusopetuksen tutkinto-opiskelijoiden kuraattorina ja tämän lisäksi myös päiväkoulumme nuorten parissa. Kuten jutustakin käy ilmi, iloinen ja positiivisuutta huokuva Elisa on helposti lähestyttävä ja hänelle kannattaa aina käydä kertomassa pienistäkin mieltä askarruttavista asioista, liittyivätpä ne koulunkäyntiin, ihmissuhteisiin, taloudellisiin huoliin tai vaikkapa elämän suuriin muutoksiin.

Töölöläisen jutun voit lukea tästä linkistä (Töölöläinen 5/15): Kuraattorin pakeilla

Teksti: Petri Loman

Pestalozzi-täydennyskoulutusohjelma ja kouluvierailu Tykkiin 9.10.2014

30.1.2015

Lokakuussa koulussamme vieraili Pestalozzi-workshop. Vierailun emännöi yhteiskuntaopin opettajamme Päivi Turumäki. Tässä jutussa Päivi kertoo hieman omia mietteitään tapahtumasta.

Pestalozzi on Euroopan neuvoston järjestämä koulutusohjelma eurooppalaisille opettajille ja opetusalan ammattilaisille, jonka Suomen-workshopeja koordinoi Opetushallitus.

Helsingin Pestalozzi-workshop järjestettiin 7.-10.10.2014. Ryhmään kuului 14 henkeä 13:sta eri maasta, mm. Ranskasta, Kroatiasta, Kreikasta ja Georgiasta. Workshopin ohjelma piti sisällään mm. tutustumista suomalaiseen koulujärjestelmään, oppilaiden osallistamiseen (mm. KiVa-koulu ja VerSo) ja ryhmätyöskentelyä liittyen ihmisoikeuksien toteutumiseen kouluyhteisöissä. Yhteisissä illanvietoissa puhuttiin kaikesta maan ja taivaan välillä!

Minun ehdotuksestani workshopiin keskeisenä osana kuuluva kouluvierailu järjestettiin tällä kertaa Tykissä, 9.10.2014, jolloin vieraat tutustuivat pääasiassa yläkouluumme ja lukioomme. Kouluvierailun aikana ulkomaisille vieraille esittäytyivät yläkoulun sekä lukion oppilaskunnan hallitukset, tutorit, tukioppilaat ja KiVa-tiimi. Tykin yläkoulun ja lukion oppilaat ja opiskelijat edustivat koulua uskomattoman sujuvasti ja luontevasti, ja heidän korkeatasoista kielitaitoaan hämmästeltiin laajalti. Virallisessa palautteessa eräskin vieras oli kirjoittanut: "The highlight of the programme was the school visit which allowed us to see first hand the life in a Finnish school."

Koko workshop oli suunnattoman antoisa ja avartava kokemus, ja iso kiitos siitä kuuluu kaikille hienoille Tykkiläisille!

Teksti ja kuvat: Päivi Turumäki

Glögitilaisuus opiskelijoille 9.12.2014

10.12.2014

Tiistaina 9.12.2014 aikuislukiossamme vietettiin yhteistä glögitilaisuutta koulun juhlasalissa, 5. kerroksessa klo 18.30–20.00.

Tarjolla oli pipareita ja glögiä. Tilaisuus alkoi rehtorin tervehdyssanoilla ja opettajat olivat järjestäneet tilaisuuteen musiikkiesityksiä.

Tilaisuudessa oli tarjolla pipareita ja glögiä. Kuvassa opiskelijat ja opettajat glögijonossa.

Aikuislukiomme tietotekniikan ja yhteiskuntaopin opettaja Päivi Turumäki esittämässä Lumituulen kutsumalaulu-kappaletta.

Aikuislukiomme opettajat esittivät Petteri Punakuonon hieman muokatulla kouluumme liittyvällä sanoituksella. Sanoitus alla.

Teksti ja kuvat: Jutta Heikkinen

Aikuislukion lakkiaisjuhla 5.12.2014

8.12.2014

Syksyn 2014 lakkiaisjuhlaa vietettiin perjantaina 5.12. klo 17.00 alkaen perinteiseen tapaan koulun juhlasalissa. Aikuislukiosta valmistui tänä syksynä 42 uutta ylioppilasta. Heidän lisäkseen yksi opiskelija sai perusopetuksen päättötodistuksen.

Tuolit valmiina odottamassa uusia ylioppilaita sekä vieraita.

Rehtori Marja-Leena Ruha-Tuomola.

Opettajan puheen valmistujille piti tänä syksynä aikuislukion opettaja Minna Fabritius.

Ylioppilaan puheen piti tänä syksynä Mimi Kuhlman.

Syksyn 2014 uudet ylioppilaat saivat lakit päähänsä.

Koulumme perustajan nimeä kantava Yrjö Jahnssonin säätiö perustettiin 1950-luvulla. Aikuislukiostamme valmistuvat ylioppilaat saavat lukuvuosittain säätiön myöntämiä stipendirahoja. Tämän lisäksi Töölön yhteiskoulu Oy:n hallitus myöntää stipendejä koulustamme valmistuville opiskelijoille.


Tänä syksynä stipendit jaettiin seuraaville henkilöille:

Yrjö Jahnssonin säätiön stipendit
Anderson Claudia
Lampinen Antero
Wahlberg Nikos

Töölön Yhteiskoulu Oy:n hallituksen myöntämät stipendit
Jaylaani Yoonis
Rantala Nelli
Riikonen Eero
Sivonen Tuukka
Wiirilinna Juho

Muut stipendit
Lampinen Antero (kirjastipendi historian ja yhteiskuntaopin opinnoissa menestymisen johdosta)

Teksti: Jutta Heikkinen
Kuvat: Jutta Heikkinen ja Petri Loman

Yo-kokeita valmistelee koko koulu - näin kaikki hoituu!

2.10.2014

Ylioppilaskirjoitukset ovat olennainen ja näkyvä osa aikuislukiomme arkea. Jokaisen tutkintokerran valmisteleminen alkaa jo hyvissä ajoin ennen varsinaisia kokeita. Käytännössä läpi lukuvuoden koko ajan joko valmistellaan tulevia yo-kokeita tai puuhastellaan menneiden parissa - tai sekä että samanaikaisesti. Esimerkiksi syksyn yo-kokeisiin ilmoittaudutaan kansliassa jo toukokuussa ennen kevään lakkiaisjuhlaa ja sitä ennen on pidetty jo useita abi-infojakin tulevaa syksyä varten.

Kesällä kanslia hoitaa lukuisia erilaisia tiedonsiirtoja ja paperitöitä yo-kokeita varten. Heti kesälomalta palattuaan opettajat puolestaan alkavat jakaa keskenään koevalvontavuoroja ja aikatauluttaa arkeaan muutenkin yo-aikatauluun sopivaksi. Tämä kaikki syyslukukauden opetuksen samalla alkaessa! 

Koulun opettajat ja muu henkilökunta työskentelevät siis jatkuvasti joko tuleva tai mennyt yo-tutkintokerta mielessään. Mutta mitä tapahtuukaan opiskelijoiden katseilta piilossa juuri ennen yo-koeaamua?

Yo-kokeet pidetään pääsääntöisesti joko koulun liikuntasalissa (2. krs) tai juhlasalissa (5. krs) tai usein molemmissa saleissa samanaikaisesti. Monesti tarvitaan varsinaisten salien lisäksi vielä muitakin tiloja, esimerkiksi kielistudiota tai muita luokkia. Koulumme vahtimestarit huolehtivat siitä, että pöydät ja tuolit ovat paikoillaan yo-aamun koittaessa. Kuvassa iltavahtimestari Muha Achenchab viimeistelee alasalia.

Juhlasalissa järjestetään pitkin vuotta erilaisia tilaisuuksia, esimerkiksi uusintakokeita, joten siellä pöydät ja tuolit ovat paikoillaan suurimman osan lukuvuodesta. Esimerkiksi lakkiaisten ja muiden juhlien ajaksi ne saadaan tosin piiloon lavan alle. Alasalin pääasiallinen käyttötarkoitus on kuitenkin liikuntasali, joten siellä yo-pöydät ja -tuolit nostetaan yo-kokeiden päätyttyä jättimäisellä hissillä salin katonrajaan odottamaan seuraavia koekertoja. Hissi näkyy kuvassa ylhäällä oikealla.

Yo-koetilat viimeistellään ainekohtaiseen koevalmiuteen aina yo-koetta edeltävänä iltana. Kanslian väki huolehtii, että salissa on kaikki kunnossa aamua varten.

  

Yo-kokeen alkaessa kokelaan pöydällä on tarkkaan laskettu määrä erilaisia vastauspapereita. Optisen lomakkeen täyttöä varten koulu huolehtii, että kokelaalla on varmasti käytössään oikeanlainen lyijykynä, jotta YTL:n lukulaitteet varmasti tunnistavat mustatut soikiot.

Nenäliinoja kuluu yo-kokeissa aikamoinen määrä, samoin kyniä ja kumeja.

Yo-kokeet vaikuttavat suuresti koulun arkeen. Samanaikaisesti yo-kokeiden kanssa opetus pyörii koko ajan normaaliin tapaan. Tästä aiheutuu välillä luokkamuutoksia ja monesti tuttu kulkureitti saattaa vähän muuttua, kun jokin osa koulusta on rauhoitettu yo-kokelaiden koerauhan takaamiseksi.

Monien käytännön järjestelyjen sujumisesta saamme kiittää lehtori Jaana Uittia, jonka organisointikyky on osoittautunut korvaamattomaksi jo useiden vuosien ajan.

Kun kaikki on vihdoin valmista, voivat kokelaat astella saliin ja rehtori julistaa yo-kokeen alkaneeksi. (Kuvan kierreportaat ovat varmasti käyneet monille jo tutuiksi. Niitä pitkin kuljetaan alasaliin.)

Teksti ja kuvat: Jutta Heikkinen ja Petri Loman

Töölön yhteiskoulun aikuislukion avoimet ovet 28.8.2014

9.9.2014

Töölön yhteiskoulun aikuislukion lukuvuosi 2014-2015 käynnistyi perinteiseen tapaan avoimien ovien tilaisuudella torstaina 28.8.2014 klo 17.30 alkaen. Avoimien ovien iltana toivotettiin sekä uudet että jatkavat opiskelijat tervetulleiksi uuteen lukuvuoteen. Tilaisuus oli kaikille avoin, joten tervetulleita olivat kaikki muutkin aikuislukio-opinnoista kiinnostuneet.

Tapahtumassa paikalla oli koulun opettaja- ja henkilökunta, sekä ilahduttavan paljon uusia ja jatkavia opiskelijoita.

Rehtori Marja-Leena Ruha-Tuomola toivottaa väen tervetulleeksi.

Äidinkielen opettaja Taija Kujala takanaan S2-opettaja Merja Virtanen.

Iltavahtimestari Muha Achenchab.

Tarjolla oli livemusiikkia sekä kahvia ja porkkanakakkua. Tarjoiluun oli saatu apua päiväkoulumme yläkoululaisista.

 

Illan musiikista vastasi Eero Tiilikainen.

Tilaisuus järjestettiin ala-aulassa ja 1. kerroksen luokissa, joihin opettajat olivat puuhastelleet oppiainekohtaisia esittelypöytiä.

Biologian, maantieteen ja terveystiedon opettaja Laura Tuomisaari sekä historian ja yhteiskuntaopin opettaja Jaana Uitti iloisina uuteen lukuvuoteen.

Matemaattisia aineita olivat esittelemässä muun muassa opettajat Janne Lemberg, Olli Tuomi sekä Jan Jansson.

Molekyylivaahtokarkkeja kemian opiskeluun innoittamassa.

Illan ohjelmaan kuului myös perinteiseen tapaan haastattelutuokio, kun filosofian ja psykologian opettaja Arno Kotro jutusteli aikuislukio-opinnoista sekä koulun opettajien että opiskelijoiden kanssa.

Tapahtuma huipentui arpajaisiin, joissa onnettarina toimivat englannin opettaja Heini Puhakka ja kirjastonhoitaja, opintoavustaja Pipsa Ranta.

Kanslia oli avoinna normaalisti koko päivän klo 13–19 ja opiskelijoilla oli mahdollisuus käydä ilmoittautumassa koulun opiskelijaksi ja kursseille illan muun ohjelman lomassa.

Kirjasto oli avoinna normaaliin tapaan klo 18.40 saakka. Lisäksi aulassa oli kirjaston erillinen piste, jossa myytiin poistokirjoja.

 Tervetuloa aloittamaan syksy opiskellen kaikille avoimessa aikuislukiossa!


Suurkiitos kaikille tapahtumaan osallistuneille!

Teksti: Jutta Heikkinen
Kuvat: Päivi Turumäki