Koulun arvot ja järjestyssäännöt

Aikuislukion arvoperusta

Laaja-alainen yleissivistys

Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa arvostetaan laaja-alaista yleissivistystä, joka ilmenee avarakatseisuutena ja laaja-alaisena todellisuuden hahmottamisena sekä tukee identiteetin, maailmankatsomuksen ja -kuvan sekä ihmiskäsityksen muodostamista.

Oppiminen on aktiivista toimintaa

Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa oppiminen nähdään aktiivisena toimintana, jossa opiskelijan oppimisen ja kehittymisen halu ja näitä tukeva hyvä ja tavoitteellinen opetus ovat keskeisiä. Kouluyhteisössä arvostetaan luovuutta, aloitteellisuutta, rehellisyyttä ja sisua.

Monikulttuurisuus

Opetus rakentuu moninaiselle suomalaiselle kulttuuriperinnölle, joka muotoutuu eri kulttuurien vuorovaikutuksessa. Kouluyhteisö koostuu erilaisista kieli-, katsomus- ja uskontotaustoista tulevista ihmisistä ja tarjoaa mahdollisuuden aitoon monikulttuurisuuteen.

Toisten kunnioittaminen

Töölön yhteiskoulun aikuislukion toiminnan pohjana on yhtenäinen ihmisarvon kunnioittaminen ja pyrkimys tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen. Koulussa ei hyväksytä henkistä tai fyysistä väkivaltaa, syrjintää eikä rasismia. Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa kannustetaan erilaisuuden hyväksymiseen.

Osallisuus

Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa kannustetaan opiskelijoita osallisuuteen kouluyhteisössä ja koulun ulkopuolella ja yhteiskunnassa. Osallisuus, toimijuus ja yhteisöllisyys ovat tärkeitä koulun toiminnassa. Koulun toiminta edistää opiskelijoiden mahdollisuuksia aktiiviseen osallisuuteen yhteiskunnassa.

Kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Ekososiaalisen sivistyksen kehittäminen ohjaa kouluyhteisöä. Ekososiaalinen sivistys pyrkii luomaan elämäntapaa ja kulttuuria, joka vaalii ihmisarvon loukkaamattomuutta, ekosysteemien monimuotoisuutta ja rakentaa osaamispohjaa luonnonvarojen kestävälle käytölle.

Aikuislukion järjestyssäännöt