Perusopetus

Koulussamme voi suorittaa aikuisten perusopetuksen (alkuvaihe ja päättövaihe) ja saada perusopetuksen päättötodistuksen, jatkaa keskeytyneitä peruskouluopintoja tai korottaa perusopetuksen päättötodistuksen aiempia arvosanoja.

Haluatko aikuisten perusopetukseen?

Aikuisten perusopetukseen (peruskoulu) on koulussamme erillinen haku. Uusia opiskelijoita perusopetukseen otetaan pääsääntöisesti aina lukukausien alussa.

Jos perusopetuksen opiskelijaksi hakevan äidinkieli on muu kuin suomi eikä hakijalla ole aiempia peruskouluopintoja Suomessa, tulee hakijan osallistua perusopetuksen valintakokeeseen ja haastatteluun, jotka pidetään koulun tiloissa kahdesti lukuvuodessa lukukausittain ilmoitetun aikataulun mukaisesti (lue lisää alempana).

Valintakokeeseen/hakijaksi perusopetukseen ilmoittaudutaan etukäteen aikuislukion kansliassa. Lisätietoa saa tarvittaessa kansliasta ja opinto-ohjaajilta.

Koulun opiskelijaksi ottamisesta päättää rehtori. Rehtori voi erityisestä syystä päättää, ettei perusopetuksen tutkinto-opiskelijaksi hakevan vieraskielisen täydy osallistua valintakokeeseen. Jos perusopetuksen opiskelijaksi hakevalla on esimerkiksi jo suoritettuna aiempia peruskouluopintoja Suomessa ja jos koulun kurssitarjonta sopii hänen henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaansa, rehtori voi hyväksyä hänet opiskelijaksi myös kesken lukukauden, mikäli ryhmiin vapautuu paikkoja. Vapaista opiskelupaikoista voi tiedustella opinto-ohjaajilta. Koulun opiskelijaksi ottamisesta päättää rehtori.

Ilmoittaudu hakijaksi nyt!

Seuraava valintakoe on ke 9.10.2019 klo 15.30-19.00.

Hakijaksi perusopetukseen voi ilmoittautua paikan päällä aikuislukion kansliassa (ma-to klo 13-19, pe klo 13-17; poikkeavat aukioloajat näkee täältä) tai sähköpostitse osoitteeseen aikuislukio@tyk.fi. Sähköpostitse hakijaksi ilmoittautuessa riittää, kun hakija kertoo oman nimensä (kaikki nimet), puhelinnumeronsa ja osoitteensa ja että hakee perusopetukseen.

Kutsu valintakokeeseen lähetetään hakijalle kotiin postitse kirjeenä.

Jos hakija menestyy valintakokeessa hyvin, kutsutaan hänet haastatteluun.

Opiskelijavalintaan vaikuttavat sekä valintakoe että haastattelu. Opiskelijavalintaan vaikuttavat suomen kielen, englannin kielen ja matematiikan taidot.

Valintakokeella 9.10.2019 haetaan aikuisten perusopetuksen päättövaiheen opintoihin, jotka alkavat tammikuussa 2020 kevätlukukauden alkaessa 7.1.2020. Opinnot ovat iltaopintoja, oppitunnit klo 15.15-20.00.

Lisätietoa valintakokeesta 9.10.2019 ja perusopetukseen hausta, klikkaa tästä.

Haluatko korottaa perusopetuksen arvosanoja?

Jatko-opintoja suunnitellessasi saattaa olla, etteivät aiemmat arvosanasi ja opintosuorituksesi riitä tähtäämääsi opiskelupaikkaan. Koulussamme voit korottaa haluamiesi aineiden arvosanoja tai vaikka kaikkia aineita. Arvosanojen korottamisesta saa lisätietoa aikuislukion kansliasta tai opinto-ohjaajilta.