TYKin laukaus

TYKin Laukaus on Töölön yhteiskoulun aikuislukion verkkoartikkelisarja, joka ilmetyy viisi kertaa lukuvodessa. Artikkelissa käsitellään koulun ajankohtiasia tapahtumia, juhlia ja tavataan ihmisiä koulun käytäviltä.

Neljäs kerta toden sanoi! 3-4/2014-15

Julkisuudessa viime aikoina esillä olleet tiedot lukiokoulutuksen rahoituksen muutoksista vaikuttavat varsin tylyiltä aikuislukion näkökulmasta. Päätöksiä tunnutaan tekevän vain nuorisokoulun lähtökohdista. Opiskelijat opiskelevat tietyssä putkessa ja valmistuvat tavoiteajassa. Aikuislukiolaisen koulutie on niin kovin erilainen ja siihen mahtuu monenmoisia mutkia ennen haaveiden toteutumista. Hyvä esimerkki sinnikkäästä opiskelijasta on koulumme tuore ylioppilas Niina Vilja.

Matkalle monta kertaa

Lukiopolulle Niina lähti ensimmäisen kerran heti peruskoulun jälkeen. Opintoihin tuli yllättävä este toisen lukiovuoden loppupuolella, vanhojen tanssit. Niina kertoo olleensa tuolloin superujo, eikä mitenkään voinut kuvitella osallistuvansa vanhojen tansseihin. Siihen aikaan osallistuminen oli selviö, tilaisuudesta ei voinut jäädä pois – tai ainakin Niina koki asian niin. Koko lukio loppui siihen. Toisen kerran Niina päätti yrittää lukio-opintoja ollessaan 23-vuotiaana äitiyslomalla. Nuori äiti kaipasi jotain tekemistä ja ajatteli näin saavansa opinnot tehtyä. Into kuitenkin lopahti. Kolmannesta yrityksestä Niina ei juuri muista mitään, se oli muutaman kurssin pituinen pyrähdys koulussamme. Vuonna 2010 hän jäi työttömäksi ja kaipasi kipeästi tekemistä. Jos nyt saattaisi homman loppuun? Ja näin kävi ja jopa hieman etuajassa omaan takarajaan, vuoteen 2015, nähden.

Harrastus, josta on ollut iloa!

Niina kertoo lukio-opiskelun olleen rakas harrastus ja pelko tulevista tyhjistä illoista, tekemisen puutteesta, hieman vaivaa jo mieltä. Opiskelu merkitsi hänelle ennen kaikkea osaamisen todistamista omalle itselle, ei ulospäin osoitettavaa meriittiä. Nyt voi lapsillekin näyttää, ettei äiti ole ”tyhmä”.

Lukio-opintoja aloittelevia Niina neuvoo aluksi ottamaan rauhallisesti ja tutkailemaan vähän, miltä opiskelu maistuu ja miten itse jaksaa.  Haasteita voi lisätä kevyen alun jälkeen. Omalla kohdallaan hän repäisi liian tiukan alun ja kahmi mahdollisimman paljon kursseja. Aluksi ajatus ylioppilastutkintokokeista tuntui jyräävän alleen, ne kummittelivat koko ajan mielessä ylitsepääsemättömän vaikeana koettelemuksena. Kun hän alkoi keskittyä vain käsillä olevaan kurssiin ja sen tavoitteisiin, helpotti yo-ahdistuskin. Niina työllistyi opintojen ollessa kesken ja viikonlopuista tuli tehokasta opiskeluaikaa.

Mitä koulu sitten opetti ja opiskelija oppi?

Kirjoittaminen on minun tapani oppia, kuunteleminen täydentää sitä. Siksi opiskelu myös etäkursseilla sopi minulle oikein hyvin, Niina toteaa.  Lempiaineikseen hän mainitsee äidinkielen, matematiikan ja englannin. Mitään oppiainetta hän ei koe turhaksi; kaikki aineet eivät kiinnosta kaikkia, mutta kaikesta on hyvä tietää. Uteliaisuus sai Niinan kiinnostumaan eri aiheista. Koulumme kirjasto on Ninan mielestä todella loistava systeemi kirjoineen, koneineen ja ihmisineen. Koko opiskelu sujui lainakirjojen avulla. Ei tarvinnut tehdä kalliita oppikirjainvestointeja. Kun noudatti kirjaston sääntöjä, ei ollut mitään ongelmia kirjojen saannin suhteen.

Kahvia olisi ollut mukava saada myös perjantaisin!

Niina kertoo saaneensa vahvistusta tietojen hankkimiseen ja kielitaidolle. Ruotsia hän ei omien sanojensa mukaan osannut aiemmin ollenkaan ja nyt kuuntelee kieltä ilokseen. Ikäviä kokemuksia, eikä muistoja koulusta jäänyt. Opiskelijaelämän pikkuharmeja toki tuli kohdattua, mutta niistä selvittiin.

LUVAn lumoissa, uutta toimintaa TYKissä! 2/2014-15

Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa on alkanut tänä syksynä kokonaan uudenlainen opiskelumuoto. Mukana olevat opettajat kertovat lisää...

Mikä ihmeen LUVA?

Näin aluksi ihan perusasiat: LUVA lyhenteellä tarkoitetaan maahanmuuttajille ja vieraskielisille perusopetuksen oppimäärän suorittaneille suunnattua lukioon valmentavaa koulutusta. Koulutuksen pituus on yksi lukuvuosi ja sen laajuus on 25 kurssia. Näistä kursseista 10 on suomi toisena kielenä ja kirjallisuus- kursseja, muita kieliä opintoihin kuuluu kolme kurssia. Matemaattisia ja luonnontieteellisiä opintoja on yhteensä kaksi kurssia, samoin yhteiskuntatietoutta ja kulttuurituntemusta.  Opintopakettiin kuuluu lisäksi kaksi opinto-ohjauksen kurssia ja vapaavalintaisia kursseja on kuusi. Näitä vapaa-valintaisia kursseja opiskelijat voivat ottaa perusopetuksen tai lukion puolelta.

                                                                       

Luva-opettajat tekevät paljon yhteistyötä.

Mistä tuli innostus LUVAn aloittamiseen?

Koulumme rehtori Marja-Leena Ruha-Tuomola kertoi kuulleensa Vuosaaren lukion kokeilusta, jossa valmennettiin maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita lukio-opintoihin.Tällainen toiminta vaikutti varsin tarpeelliselta. Opetushallitukselta oli myös tulossa lukioon valmentavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteet.  Aikuislukioiden keskuudessa tämä uusi toimintamuoto herätti kiinnostusta ja innostusta. Tässä olisi aikuislukioille uutta ja tarpeellista työsarkaa.Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa on ollut aikuisten perusopetusta pitkään ja suuri osa näistä opiskelijoista on maahanmuuttajataustaisia. Tällaisen kokemuksen turvin olikin helpompi lähteä rakentamaan uudenlaista toimintaa. Koulun henkilöstä suhtautui rehtorin mukaan luva-suunnitelmiin innostuneesti ja koulun  LUVA-opetussuunnitelma laitettiin kuntoon keväällä ja ryhmään valittiin opiskelijat .

Oma opintojen ohjaaja on tärkeä

Luva-ryhmän opinto-ohjaajana toimii Satu Mattila. Hän opettaa myös suomi toisena kielenä kursseja, joten hän kohtaa opiskelijoita useita kertoja viikossa. Sadun mukaan monella ryhmäläisellä on oikein hyvät valmiudet lukio-opintoihin, vain kielitaidossa on puutteita. Osa ryhmäläisistä on käynyt tavallisen suomenkielisen peruskoulun, osalla on vastaavia opintoja ulkomailta. Opiskelijoiden ikähaarukka on 19-50 vuotta ja  näinollen  opinnoista voi olla hyvinkin pitkä aika. Suomessa asumisaika vaihtelee 2-10 vuoteen, joten suomen kielen taito ja kulttuurikompetenssi ovat opiskelijoiden keskuudessa hyvin erilaisia. Lukiosuunnitelmien lisäksi opiskelijoilla on myös vaihtoehtoisia jatko-opintohaaveita, jotka varmasti selkiytyvän kuluvan opiskeluvuoden aikana, Satu toteaa.

Opiskelijoiden kanssa on tehty ryhmätöitä ja tutustuttu ryhmäläisten kesken, suomen kieltä on treenattu puhumalla paljon ja mietitty kieltä eri näkökulmista, muun muassa suomen kielen erilaisia välisanoja ja suomenkielisten tapoja aloittaa puhe.  Ryhmäläisten huomiot suomen kielestä ovat olleet innostuneita; kieltä voi havainnoida, vaikka sitä ei itse kykene paljon tuottamaan.

Opinto-ohjausta on yksi tunti maantaisin ja tiistaisin ryhmällä on erityisopettajan pitämä tukitunti, jolloin voidaan tehdä läksyjä ja kerrata opittua.

Varsinaisia LUVAn omia oppimateriaaleja ei ole, mutta opettaja voi soveltaen käyttää kaikenlaista, esimerkiksi oheista suomi toisena kielenä oppikirjaa.


Sähköistyvän lukion haasteet huomioitava

Lukio-opetus on suurten muutosten edessä. Yksi keskeinen muutos on tieto- ja viestintätekniikan, eli TVT:n, tehokkampi käyttö osana oppiaineiden opiskelua. Tulevaisuuden yo-tutkinto tullaan  suorittamaan täysin sähköisesti.  Tästä syystä LUVA-ryhmäläisten käyttöön on hankittu kannettavat tietokoneet.  Luvalaisille tieto- ja viestintätekniikkaa opettava Noora Ahokallio huomasi, että opiskelijoiden lähtötaso ja valmiudet käyttää tvt:tä olivat paremmat kuin ennakkoon odotettiin. Hänen mukaansa opiskelijat oppivat hyvin kokeilemalla ja itse tekemällä. Tieto- ja viestintätekniikkaa opiskellaan perehtymällä mitä erilaisimpiin aiheisiin ja tuottamalla esimerkiksi opiskelijan oman kiinnostuksen mukaan esityksiä muun muassa power pointilla. Ryhmän kanssa toimiminen on avannut myös opettajalle uusia näkökulmia suomalaiseen kouluun ja kulttuuriin.

Englannin salat ja sanat kertauksessa

Tiina Varis on luvalaisten englannin opettaja. Hänen mukaansa ryhmäläisten kielitaito vaihtelee laidasta laitaan aina kielen natiivipuhujasta enemmän tukea tarvitseviin. Kaikki kolme englannin kurssia ovat ennen joulua. Jo päättyneellä ensimmäisellä englannin kurssilla käytiin läpi ja kerrattiin englannin perusrakenteita, esimerkiksi aikamuotoja. Toisella kurssilla painopistealueina ovat kommunikointi ja arkipäivän tilanteet. Kolmas englannin kurssi painottuu kirjoittamiseen ja kurssilla osa opiskelijoista tekee suppean tutkielman, osa taas esseitä ja muita pienempiä kirjoitustehtäviä. Kursseilla on tärkeää  harjoitella  erilaisia lukiossa vastaan tulevia kielten tehtävätyyppejä, kuten monivalinta- ja luetunymmärtämistehtäviä.  Opiskelijat perehtyvät myös erilaisiin tekstilajeihin, enää ei lueta peruskoulun tapaan vain oppikirjatekstiä. Luva-kursseilla opettaminen on Tiinan mukaan virkistävää ja erilaista. Toisaalta kurssit ovat teettäneet paljon ja jatkuvaa suunnittelutyötä, opetusta on täytynyt myös eriyttää ryhmäläisten taitojen mukaan ja valmista opetusmateriaalia ei ole.  On kuitenkin ollut mukava suunnitella ja kokeilla uusia asioita ja niiden toimivuutta motivoituneiden ja innokkaiden opiskelijoiden kanssa.

Tiina on utelias kuulemaan, mitä opiskelijat ovat kolmen kurssin jälkeen oppineet.

Loppukeväästä on hyvä koota kokemuksia ja pohtia mitä oli hyvää ja toimivaa, mitä tulisi muuttaa. Ensimmäinen kerta on opettelua ja oppimista myös opettajille.

Opiskelun alkaessa! 1/2014-15

Opettajat ovat valmiina, kyselijät puuttuvat! Suomen kielen ja reaaliaineiden luokan tunnelmia hetki ennen illan alkua.


Aikuislukion avoin ilta

Lukuvuosi 2014-2015 pyörähti käyntiin Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa jälleen Avointen ovien illalla. Halukkaat saattoivat tutustua eri aineluokkiin, keskustella opettajien kanssa opiskelusuunnitelmistaan ja myös ilmoittautua kouluun. Tapahtuman aikana filosofian ja psykologian opettaja Arno Kotro hiillosti niin opiskelijoita kuin opettajia tiukoilla kysymyksillä ja uteli näiden näkemyksiä ja kokemuksia opiskelusta sekä oppiaineista.

Opinto-ohjaaja Leena Ervasti kertoi illan kysyjien olleen erityisen kiinnostuneita opiskelun sovittamisesta henkilökohtaiseen elämään.; miten työn ja toimeentulon kanssa käy, paljonko opiskelujen takia on mahdollista työntekoa vähentää ja kuinka paljon työn ohella jaksaa opiskella. Aloittavilla lukio-opiskelijoilla oli heti pitkän ajan suunnitelmia. He pohtivat minkälainen työ tulevaisuudessa kiinnostaa, minne mennä jatko-opintoihin. Nämä seikat vaikuttavat omiin ainevalintoihin ja tuleviin ylioppilaskirjoituksiin, esimerkiksi lääkärin opintoja suunnittelevan on hyvä valita pitkä matematiikka, biologian ja kemian lisäkursseja.

Päiväkoulumme 8-luokkalaiset Jesse ja Frans hoitivat illan tarjoilun mallikkaasti.

Tässä saattoi tutustua historian ja yhteiskuntaopin opiskeluun.


Käytännön vinkkejä opiskelun tueksi

Syyskuun aikana koulun käytävillä on parveillut opintonsa vasta aloittaneita opiskelijoita, jotka ovat joutuneet monen uuden asian keskelle. Jo monikerroksinen koulutalo saattaa tuntua aikamoiselta labyrintilta.  Hieman helpotusta oikeiden luokkien metsästykseen saat, kun muistat kurssitarjottimeen merkityn luokan ensimmäisen numeron tarkoittavan samalla myös kerrosta, esimerkiksi historian luokka 43 sijaitsee neljännessä kerroksessa. Samoin koulun kulttuurikeskus, kirjasto, löytyy neljännestä kerroksesta heti portaiden vierestä. Tankkauspiste, kahvila Monttu, sen sijaan sijaitsee koulurakennuksen alimmassa kerroksessa. Voit aina kysyä apua koulun henkilökunnalta. 

Kurssitarjotin on tiivis paketti lukuvuodesta ja sen avulla sinun on helppo suunnitella opintojasi.

Opinto-oppaasta löydät kurssien selosteet ja oppikirjatiedot.

Jaksojen alussa saattavat monet kurssit täyttyä innokkaista opiskelijoista hyvinkin nopeasti. Niinpä sinun onkin hyvä ilmoittautua uuden jakson kursseille jo edellisen jakson lopussa. Ilmoittautuminen tapahtuu joko Wilman kautta (lukio) tai pudottamalla täytetty lomake kanslian lokeroon. Kurssipaikka täytyy vahvistaa opettajalle, mikäli et ole päässyt kertaakaan kolmelle ensimmäiselle lähitunnille. Poissaoloja lähikurssilla voi olla neljä, ilman että neuvottelet opettajan kanssa.

Jakso päättyy koeviikkoon, jolloin peräkkäisinä päivinä on kurssien kokeet. Mikäli et pääse kurssikokeen, voi tehdä kokeen uusintakoepäivänä. Uusintakokeeseen on ilmoittauduttava lomakkeella viimeistään viikkoa ennen koepäivää. Uusintakoepäivät ovat merkittynä kurssitarjottimen alalaitaan. Uusintakokeen kesto on hieman lyhyempi kuin kurssikokeessa (klo 17-20-05)  ja osallistujia on moninkertainen määrä, joten paikalla on hyvä olla ajoissa. Tarkastetut uusintakokeet saat takaisin noin puolentoista viikon kuluttua koepäivästä aikuislukion kansliasta.

Kirjaston Pipsalta voit kysyä oppikirjojen lainaamisesta.