Aineopiskelu aikuislukiossa

Aineopiskelijana voit opiskella tai kerrata eri oppiaineita omien tarpeidesi mukaan.

Aineopiskelijana tavoitteenasi voi olla esimerkiksi valmistautuminen ylioppilaskirjoituksiin tai pääsykokeisiin, kokonaan uuden kielen oppiminen tai aiempien arvosanojesi korottaminen tai muuten vain kertaaminen. Opiskella voi myös harrastusmielessä.

Aikuislukiossamme koko lukion opintotarjonta on avoinna myös aineopiskelijoille. Opintotarjonnan löydät täältä.

Tutustu myös aikuislukiomme opinto-oppaaseen.

Aineopiskelijan lukukausimaksu

Perusopetuksen tai lukion päättötodistukseen tähtäävä tutkinto-opiskelu on maksutonta. Myös LUVA:n opinnot ovat maksuttomia. Jos tavoitteena ei ole päättötodistuksen eli koko oppimäärän suorittaminen, olet aineopiskelija. Aineopiskelijan lukukausimaksu on opiskeltavista kurssi-/opintojaksomääristä ja oppiaineista riippumatta aina 120 euroa per lukukausi (syyslukukaudesta 2022 alkaen). Koko lukuvuodelta (syys- ja kevätlukukaudet) maksu on 240 euroa.

Aineopiskelusta on kyse myös silloin, kun opiskelee päätoimisesti jossain toisessa oppilaitoksessa (esim. ammatillisessa oppilaitoksessa) ja aikuislukiossa sivutoimisena, vaikka tavoitteena olisikin aikuislukiossa koko oppimäärän suorittaminen.

Aineopiskelijan lukukausimaksusta lähetetään lasku paperilaskuna postissa opiskelijan kotiosoitteeseen opintojen alettua. Lukukausimaksu kattaa opintoihin ilmoittautumisen eikä maksua palauteta eikä siitä vapauteta, vaikka opinnot jäisivät suorittamatta.

Ylioppilaskirjoitusten korottaminen ja täydentäminen aineopiskelijana

Jos olet valmistunut ylioppilaaksi jostakin toisesta koulusta kuin Töölön yhteiskoulun aikuislukiosta ja haluat korottaa tai täydentää yo-tutkintoasi aikuislukiossamme, tulee sinun suorittaa kursseja arvosanalla 4-10 aikuislukiomme aineopiskelijana ennen yo-kokeisiin ilmoittautumista (vähintään kaksi valtakunnallista pakollista tai syventävää lukiokurssia per kirjoitettava aine; kurssisuoritukset voivat olla ilmoittautumishetkellä enintään vuoden vanhoja).

Esimerkki: Opiskelija kirjoittaa aineopiskelijana (korottaa/täydentää) kolme yo-ainetta. Tällöin tulee vähintään suorittaa kursseja 2 x 3 = 6.

Aineopiskelijamaksusta löytyy lisää tietoa täältä. Aineopiskelijamaksu tulee maksaa myös sen lukukauden osalta, jolloin osallistuu ylioppilaskirjoituksiin, vaikkei enää muuten suorittaisi iltakursseja. 

Jos haluat vain korottaa tai täydentää ylioppilastutkintoasi etkä aio suorittaa kursseja aineopiskelijana aikuislukiossamme, ota ensisijaisesti yhteyttä kouluun, josta olet valmistunut ylioppilaaksi.

Töölön yhteiskoulun aikuislukiosta valmistuneet ylioppilaat voivat korottaa ja/tai täydentää yo-tutkintoaan aikuislukiossamme ilman em. lisäopintoja.

Tutustuthan myös ylioppilastutkintolautakunnan ohjeisiin ja määräyksiin yo-tutkinnon täydentämisestä ja korottamisesta (www.ylioppilastutkinto.fi). Jos osallistut yo-kokeisiin aikuislukiossamme, muista osallistua myös aikuislukiomme abi-infotilaisuuksiin.

Lisätietoa saa tarvittaessa aikuislukion kansliasta.

Ylioppilastutkinnon suorittaminen kokonaan aineopiskelijana

Jos suoritat ylioppilastutkinnon aikuislukiossamme ammatillisen tutkinnon perusteella ja opiskelet aikuislukiossamme aineopiskelijana etkä suorita lukion päättötodistusta (lukion koko oppimäärä) tai olet jo saanut lukion päättötodistuksen aiemmin toisesta lukiosta, tulee sinun suorittaa kursseja arvosanalla 4-10 aikuislukiomme aineopiskelijana ennen yo-kokeisiin ilmoittautumista (vähintään kaksi valtakunnallista pakollista tai syventävää lukiokurssia per kirjoitettava aine; kurssisuoritukset voivat olla ilmoittautumishetkellä enintään vuoden vanhoja).

Esimerkki: Opiskelija kirjoittaa ammatillisen tutkinnon pohjalta aineopiskelijana neljä yo-ainetta. Tällöin tulee vähintään suorittaa kursseja 2 x 4 = 8.

Jos osallistut yo-kokeisiin aikuislukiossamme, muista osallistua myös aikuislukiomme abi-infotilaisuuksiin.

Aineopiskelijamaksusta löytyy lisää tietoa täältä. Aineopiskelijamaksu tulee maksaa myös sen lukukauden osalta, jolloin osallistuu ylioppilaskirjoituksiin, vaikkei enää muuten suorittaisi iltakursseja. 

Lisätietoa saa tarvittaessa aikuislukion kansliasta.

(Tämä ei koske kaksoistutkintoryhmien opiskelijoita.)