Aineopiskelu

Aineopiskelijana voit opiskella tai kerrata eri oppiaineita omien tarpeidesi mukaan.

Aineopiskelijana tavoitteenasi voi olla esimerkiksi valmistautuminen ylioppilaskirjoituksiin tai pääsykokeisiin, kokonaan uuden kielen oppiminen tai aiempien arvosanojesi korottaminen. Opiskella voi toki myös harrastusmielessä.

Aikuislukiossamme koko lukion kurssitarjonta on avoinna myös aineopiskelijoille. Kurssitarjonnan löydät täältä.

Aineopiskelijamaksu

Peruskoulun tai lukion päättötodistukseen/ylioppilastutkintoon tähtäävä opiskelu on maksutonta. Jos et tähtää tutkintoon, olet aineopiskelija. Aineopiskelijamaksu on opiskeltavista kurssimääristä riippumatta 100 euroa lukukaudessa. Koko lukuvuodelta (syys- ja kevätlukukaudet) maksu on 200 euroa.

Lisätietoa aineopiskelijamaksusta

Ylioppilaskirjoitusten korottaminen ja täydentäminen aineopiskelijana

Jos olet valmistunut ylioppilaaksi jostakin toisesta koulusta kuin Töölön yhteiskoulun aikuislukiosta ja haluat korottaa tai täydentää yo-tutkintoasi aikuislukiossamme, tulee sinun suorittaa kursseja arvosanalla 4-10 aikuislukiomme aineopiskelijana ennen yo-kokeisiin ilmoittautumista (vähintään kaksi valtakunnallista pakollista tai syventävää lukiokurssia per kirjoitettava aine; kurssisuoritukset voivat olla ilmoittautumishetkellä enintään vuoden vanhoja).

Jos haluat vain korottaa tai täydentää ylioppilastutkintoasi etkä aio suorittaa kursseja aineopiskelijana aikuislukiossamme, ota ensisijaisesti yhteyttä kouluun, josta olet valmistunut ylioppilaaksi.

Töölön yhteiskoulun aikuislukiosta valmistuneet ylioppilaat voivat korottaa ja/tai täydentää yo-tutkintoaan aikuislukiossamme ilman em. lisäopintoja.

Tutustuthan myös ylioppilastutkintolautakunnan ohjeisiin ja määräyksiin yo-tutkinnon täydentämisestä ja korottamisesta (www.ylioppilastutkinto.fi). Jos osallistut yo-kokeisiin aikuislukiossamme, muista osallistua myös aikuislukiomme abi-infotilaisuuksiin.

Lisätietoa saa tarvittaessa aikuislukion kansliasta.