Musiikki

MU1-2

Voit valita kurssit 8. luokalle

Musiikin kurssien pääpaino on yhteismusisoinnissa. Jokainen oppilas pääsee kokeilemaan eri instrumentteja, ja opettelemaan eri soittimien perusteita. Opiskelijalta odotetaan innokkuutta ja avoimuutta eri musiikkityylejä kohtaan. Musiikin teoriaa ja musiikkitietoa opiskellaan musisoinnin ohessa siten, että teoria saadaan yhdistettyä käytäntöön. 8.luokalla perehdytään musiikin ja median suhteeseen. Kursseilla tutustutaan myös äänentoistolaitteiden perusteisiin sekä äänitetään ja miksataan yhdessä opiskelijoiden harjoittelema kappale. Mahdollisuuksien mukaan kurssilaiset pääsevät halutessaan esiintymään koulun juhliin.
Kurssilla järjestetään retki konserttiin.

MU3-4

Voit valita kurssit 9. luokalle

Yhdeksännen luokan valinnaismusiikissa jatketaan bändisoittoa, kehitetään instrumentin hallintaa ja syvennetään tietoja ja taitoja pop- ja rockmusiikista, äänitystekniikoista sekä harjoitellaan esiintymistaitoja. Kurssit harjoittavat oppilaan ryhmätyötaitoja ja musiikillisia valmiuksia sekä laajentavat kulttuurillista sivistystä. Mahdollisuuksien mukaan kurssilla pääsee halutessaan esiintymään koulun juhliin. Kurssilla järjestetään retki konserttiin.