Kuvataide

Kuvataiteen valinnaiskursseilla syvennetään kuvallista ilmaisua. Lähtökohtana ovat oppilaan omat kokemukset, elämykset ja tunteet. Tavoitteena on laajentaa taiteen ja kulttuurin tuntemusta, kasvattaa taideyleisöä ja luoda henkilökohtainen suhde taiteeseen tekemisen kautta sekä tutustua kuvallisen median lajeihin ja vaikutuksiin. Kurkista kuvisluokkaan Instagramissa! Tarjolla on visuaalista tykitystä Tykissä Instagram-tilillä visuaalistatykitysta!

KU1–2

Voit valita kurssit 8. luokalle.

Kursseilla pyritään kehittämään omaa kuvallista ilmaisua. Materiaaleina voivat olla lyijykynä, hiili, maali, savi, kipsi, paperimassa tai lähes mikä vain vastaan tuleva, vaikka romu! Harjoitellaan piirtämistä, digitaalista kuvankäsittelyä tai tehdään animaatioita. Tutkitaan taidehistorian, arkkitehtuurin ja nykytaiteen ilmiöitä oman työskentelyn avulla. Oppilaat voivat vaikuttaa kurssin sisältöihin, ja loppukurssista kukin tekee oman projektin, jonka aiheen itse suunnittelee ja välineet valitsee. Kurssin aikana vieraillaan taidenäyttelyissä ja tehdään muita kuvallisia retkiä.

KU3–4

Voit valita kurssit 9. luokalle.

Kursseilla syvennytään soveltavan taiteen osa-alueisiin: arkkitehtuuriin, muotoiluun, graafiseen suunnitteluun, kuvaviestintään ja valokuvaan. Pyritään oman työskentelyn avulla tutkimaan rakennettua ympäristöä ja esinemaailmaa, pohjapiirroksia, sisustusta, värejä, designia. Tutustutaan käyttögrafiikan ja kuvaviestinnän ilmaisukeinoihin kuten typografiaan, kuvitukseen, merkkeihin ja symboleihin, kuvakerrontaan ja mainoksiin. Opetusta täydennetään näyttelykäynneillä. Oppilaat voivat vaikuttaa kurssin sisältöihin, ja loppukurssista kukin tekee oman projektin, jonka aiheen itse suunnittelee ja välineet valitsee.