7. luokka

Sivua päivitetään ja osa kurssien kuvauksista puuttuu.

LiikKUVA

Liikunnan ja kuvataiteen kokeilevalla yhteiskurssilla on tarkoitus ilmaista itseään kehollisesti ja kuvallisesti. Tutustutaan kulttuurin ilmiöihin ja suomalaiseen urheilukulttuuriin liikkuen ja leikkien!

Kurssilla liikutaan aina ja tehdään retkiä esimerkiksi kiipeilemään. Käydään kulttuurikohteissa mahdollisesti pyöräillen tai kävellen. Voidaan lähteä myös retkille luontokohteisiin ilman tiukkaa aikataulua. Luonnossa tehdään havaintoja ja voidaan vaikka piirtää luonnoksia.

Kurssilla yhdistetään liikettä ja kuvaa vuorovaikutteisten harjoitteiden avulla. Hyödynnetään erilaisia medioita tallentaen liikettä, editoiden ja muokaten valokuvia ja liikkuvaa kuvaa. Tehdään rentoutumis-mielikuva-hengitysharjoituksia, joista jatketaan kuvan tekoa myös perinteisin menetelmin.

Luovaa Tykitystä

Kurssilla on tavoitteena tehdä audiovisuaalinen kokonaistaideteos ryhmätyönä. Se voi olla esimerkiksi animaatio, johon tehdään itse äänimaailma. Teos ideoidaan, käsikirjoitetaan ja toteutetaan ryhmätyönä.

Kurssi muodostuu joustavasti sekä musiikintunnilla että kuvataiteen tunnilla työskentelystä

Kuvataiteen osuus muodostuu luovasta piirtämisestä ja erilaisista animaatiotekniikoista. Tutustutaan nukke-, piirros- ja tietokoneavusteisten animaatioiden mestariteoksiin. Tavataan mahdollisesti animaation ammattilainen. Tehdään hauskoja, kokeellisia piirroskokeiluita ja animointiharjoituksia. Musiikin osuus koostuu musiikin tuottamisesta ja yhdistämisestä kuvan kanssa. Perehdytään musiikin käyttöön ja tehokeinoihin videoissa/ elokuvissa. Tehdään omia lyhyitä harjoituskappaleita ja yhdistetään ne liikkuvaan kuvaan. Tutustutaan musiikin äänittämisen perusteisiin.

Kurssi päättyy aina yhteiseen juhlavaan tilaisuuteen, jossa katsotaan kaikki valmiit esitykset ja annetaan niistä palautetta puolin ja toisin. Toiveena olisi myös saada näistä materiaalia koulun juhliin.

Lyhytelokuva

Kurssilla on tarkoitus ideoida, käsikirjoittaa, näytellä, kuvata ja editoida lyhytelokuva.

Kuvataiteen sessioissa harjoitellaan liikkuvan kuvan elementtejä, kuten otos ja kohtaus, kuvakoot, kuvakulmat. Tehdään teknisiä harjoituksia kuten eri kameranliikkeet ja kuvan editointi. Piirretään kuvakäsikirjoitus. Editoidaan elokuvaa ja viimeistellään se tekstein ja graafisin elementein. Mahdollisesti suunnitellaan ja toteutetaan elokuvajuliste.

Ilmaisutaidon osuudessa ideoidaan ja suunnitellaan elokuvien käsikirjoitukset, harjoitellaan roolityöskentelyä ja kameran edessä näyttelemistä sekä tietenkin näytellään ja kuvataan elokuvien kohtaukset.

Tietoa tuhannella tavalla

Oppilaat tutustuvat kurssilla erilaisiin tapoihin esittää tietoa ja vaikuttaa yleisöön valitulla esitystavalla.

Tuotetaan kuvallisia ja materiaalisia esityksiä aiheista, jotka oppilaat valitsevat kiinnostuksensa mukaan. Tehdään vaikuttavia ja informatiivisia esiintymis- ja puheharjoituksia. Työvälineinä ja -materiaaleina käytetään tieto- ja viestintätekniikkaa sekä käsityön materiaaleja (polymeerimassaa, paperimassaa yms.). Harjaannutaan ryhmätyöskentelyssä tapahtuvaan palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen.

Viestintätaidot

Kurssin tavoitteena on harjaantua monipuolisesti niissä tieto- ja viestintäteknologian sekä puheviestinnän taidoissa, jotka ovat hyödyllisiä koulussa, työelämässä ja ylipäätään elämässä.

Kurssilla harjoitellaan keskeisiä tieto- ja viestintäteknisiä taitoja sekä vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja. Tehdään erilaisia ilmaisuharjoituksia sekä treenataan yleisön edessä olemista leikkimisen, ilon ja ennakkoluulottomien kokeilujen kautta. Pyrkimyksenä on hälventää puhumiseen ja esiintymiseen liittyviä pelkoja tai huonoja kokemuksia sekä oppia aidon kuuntelemisen ja kohtaamisen taitoa.