Valinnaisaineet

Valinnaisaineilla oppilas voi muokata lukujärjestystään omanlaisekseen. TYKissä voi opiskella valinnaisaineina oman osaamisensa ja kiinnostustensa mukaan erilaisia kieliä, matemaattis-luonnontieteellisiä ja taito- ja taideaineita.

Valinnat tehdään kaksi kertaa (7. ja 8. luokalla), joten ehdit miettiä valintojasi opintojesi edetessä.

8. luokalla valinnaisaineita opiskellaan neljä kurssia ja 9. luokalla kuusi kurssia. Valinnaisaineiden määrään vaikuttavat vähentävästi mahdollinen painotus (latina, kaksikielinen, matematiikka) sekä valinnainen A-kieli (ranska tai saksa).

Valinnaisainevalinnoissasi saat apua opolta ja luokanohjaajalta.