Oppilastoiminta

Töölön yhteiskoulun tukioppilastoiminta

TYKin tukioppilaat, tukarit, ovat 8- ja 9-luokkalaisia, vapaaehtoisia oppilaita, jotka auttavat, ohjaavat ja tukevat uusia 7-luokkalaisia, järjestävät mukavia tapahtumia ja toimivat silminä ja korvina koulun arjessa. TYK-tukarit ovat kivoja kavereita kaikille. Tukarit ovat mukana rakentamassa kuuluisaa TYK-henkeä.

Tukioppilaaksi sopii elämänmyönteinen ja vastuuntuntoinen oppilas, joka haluaa tehdä asioita yhdessä. Tukioppilaana toimii vuosittain noin 15 oppilasta. Osa valitaan tehtävään jo 8. luokalla, ja he jatkavat tehtävässään kaksi vuotta. Tukioppilaat valitaan keväällä vapaan hakemuksen ja haastattelujen perusteella. Uudet tukioppilaat koulutetaan tehtäväänsä.

Perusopetuksen oppilaskunnan hallitus

Oppilaskunnan hallitukseen kuuluu edustaja jokaiselta perusopetuksen luokalta. Hallitus pyrkii kokoontumaan noin kerran kuukaudessa. Omien kokouksiensa lisäksi oppilaskunnan hallituksen jäsenistä muutama osallistuu tarpeen mukaan mm. opettajien kokouksiin, koulun johtokunnan kokouksiin sekä kouluruokalan kanssa järjestettäviin palavereihin. Peruskoulun oppilaskunnan hallitus toimii myös yhteistyössä lukion oppilaskunnan sekä tukioppilaiden kanssa. Jäsenten tehtävänä on kuunnella luokkalaistensa ideoita koulua koskevissa asioissa ja viedä niitä eteenpäin muun hallituksen tai mahdollisesti koulun johdon kuultavaksi. Menneinä vuosina oppilaskunnan saavutuksiin kuuluvat mm. pidemmän ruokavälitunnin saaminen entisen tilalle ja tasa-arvokyselyn tekeminen.