Oppilaanohjaus

Oppilaanohjauksella tuetaan oppilaan persoonallista kasvua ja kehitystä siten, että oppilaan opiskeluvalmiudet ja sosiaaliset taidot kehittyvät ja elämänhallintataidot lisääntyvät. Sen avulla oppilaat ja huoltajat saavat tietoa mm. opiskelun taidoista, itsetuntemukseen liittyvistä teemoista, valinnaisaineista, eri ammateista sekä jatko-opintomahdollisuuksista.

Töölön yhteiskoulussa koko koulu ohjaa. Oppilaiden opintojen ohjausta toteuttavat kaikki opettajat yhteistyössä koko yläkoulun ajan. Oppilaanohjaaja koordinoi ohjausta ja vastaa sen toteutumisesta. Oppilaanohjaus on oma oppiaine, jonka luokkamuotoisia tunteja on jaksotettu läpi yläkoulun (7.-9.luokalla) ajan. Luokkatuntien lisäksi oppilaanohjaaja antaa ohjausta henkilökohtaisesti ja pienryhmissä. Oppilaat käyvät myös tutustumassa eri oppilaitoksissa ja mahdollisuuksien mukaan yrityksissä. Koulussa järjestetään myös erilaisia teemapäiviä, esimerkiksi yhteistyössä vanhempien kanssa järjestettävä työelämäiltapäivä 8-luokkalaisille. 

Oppilaanohjaukseen kuuluvat 8. ja 9. luokalla työelämään tutustumisjaksot. TET on yksi työelämän ja kouluelämän yhteistyömuodoista ja keskeinen osa perusopetuksen jakamaa työelämätietoutta. Omakohtaiset työelämän kokemukset tukevat oppilaan jatko-opintoihin hakeutumista ja niihin liittyviä valintoja. 

TET-lomakkeita