Kuraattori

Koulukuraattori Elisa Parikka on tavattavissa koululla joka arkipäivä.

Töölön yhteiskoulussa työskentelee yksi perusopetuksen ja lukion yhteinen koulukuraattori, joka on tavattavissa koululla jokaisena arkipäivänä. Koulukuraattori vastaa koulun sosiaalityöstä, jonka tavoitteena on oppilaiden ja opiskelijoiden sosiaalisen hyvinvoinnin, myönteisen kokonaiskehityksen ja koulunkäynnin tukeminen. Kuraattorintyö painottuu kahdenkeskisiin luottamuksellisiin keskusteluihin opiskelijan kanssa. Oppilaat ja opiskelijat voivat tulla keskustelemaan kuraattorin kanssa luottamuksellisesti kaikissa elämän tilanteissa, esimerkiksi ihmissuhteisiin tai tunne-elämään liittyvissä asioissa. Tavoitteena on yhdessä etsiä ratkaisuja ja selvittää tarvittavia tukitoimia.

Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä opiskelija tai hänen vanhempansa. Kuraattorintyö on paitsi yksittäisten opiskelijoiden niin myös koko kouluyhteisön hyvinvoinnin tukemista. Koulukuraattori toimii yhteistyössä opiskelijoiden, perheiden ja koulun henkilökunnan kanssa. Kuraattori kuuluu myös Töölön yhteiskoulun yhteisölliseen ja ennaltaehkäisevään opiskeluhuoltoryhmään (HYVÄ-TYK). Koulukuraattori tekee yhteistyötä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa ja tarvittaessa ohjaa opiskelijan muiden tukipalvelujen piiriin. Verkostotyö on tärkeää oppilaan ja opiskelijan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemisessa. Ajan koulukuraattorille voi varata puhelimitse numerosta 040-4814046 tai sähköpostilla elisa.parikka@tyk.fi. Kuraattorin työhuone sijaitsee koulun 2. kerroksessa.