Erityisopetus

Töölön yhteiskoulun yläkoulussa työskentelee yksi laaja-alainen erityisopettaja, joka tukee yhdessä aineenopettajien kanssa oppilaita erilaisissa oppimisen haasteissa.

Erityisopettaja suunnittelee opetusta yhdessä oppilaiden, kotien sekä opettajien kanssa niin, että jokaisella oppilaalla olisi mahdollisuus opiskella ensisijaisesti omassa opetusryhmässään. Oppimista voidaan tukea yksilöllisillä opetusmateriaaleilla, opetusmenetelmillä, joustamalla ajallisesti tai esimerkiksi opetusryhmien järjestelyillä. Tarvittaessa erityisopettaja voi ohjata oppilaita yksittäin tai pienryhmissä. Erityisopettaja voi myös luki-testata oppilaita. Erityisopettajan tehtävänä on lisätä oppilaiden ja opettajien tietoisuutta yksilöllisistä oppimis- ja opiskelutavoista, sekä edistää yksilöllisyyden hyväksymistä ja arvostamista kouluyhteisössä. Oppiminen tarvitsee kasvualustaksi turvallisen ympäristön, jossa kokeileminen ja mokaaminenkin on sallittua ja erilaiset tavat oppia ovat hyväksyttyjä.

Töölön yhteiskoulun laaja-alaisena erityisopettajana toimii Anna Vilhunen. Erityisopettajan työhuone sijaitsee koulun toisessa kerroksessa. Tavoitat erityisopettajan Wilman kautta, sähköpostitse (anna.vilhunen@tyk.fi) tai puhelimitse (0400 - 990 845).