Oppilaan tuki

Töölön yhteiskoulun opiskeluhuolto on koko koulun asia. Opiskeluhuollon painopiste on yhteisöllisessä ja ennaltaehkäisevässä työssä.

Koulussamme toimii yhteisöllisen opiskeluhuollon ryhmä HYVÄ-TYK. Ryhmä vastaa oppilas- ja opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioimisesta. HYVÄ-TYK ei käsittele yksittäisten opiskelijoiden tai oppilasryhmien asioita. Kyseessä on monialainen ryhmä, johon kuuluvat Töölön yhteiskoulun rehtori, kuraattori, terveydenhoitaja, koulupsykologi, erityisopettaja, opinto-ohjaajat, KiVa-tiimin jäsenet, oppilaskuntien puheenjohtajat sekä vanhempaintoimikunnan edustaja.

Koulumme tavoitteena on luoda jokaiselle oppijalle sellainen oppimisympäristö, jossa oppilaalla on mahdollisuus opiskella monipuolisesti erilaisia työtapoja käyttäen. Tietojen oppimisen lisäksi yhtä tärkeää on taitojen oppiminen. Mikäli oppimisessa on paljon haasteita, jokaisella oppijalla on mahdollisuus saada tarvitsemaansa pedagogista tukea. Yksilöllistä pedagogista tukea voi saada aineenopettajilta ja erityisopettajalta. Pedagogisen tuen lisäksi oppilaalla on oikeus tarvittaessa saada yksilöllistä opiskeluhuollon tukea. Opiskeluhuollon eri työntekijöihin voi jokainen oppilas tai huoltaja olla suoraan yhteydessä.