Matematiikkapainotteinen opetus

Pidätkö matematiikasta ja ongelmanratkaisusta? Haluatko kehittää monipuolisesti taitojasi, saada uusia ystäviä sekä kokemuksia? Matematiikkapainotteinen opetus tarjoaa mahdollisuuden oppia matematiikkaa syvemmin. Keskeisinä teemoina ovat matemaattisen ajattelun kehittäminen, tutkimuksellisuus, elämyksellisyys sekä ongelmanratkaisu.

Opetuksessa käytetään monipuolisesti yksilöllisiä ja yhteisöllisiä työtapoja. Lisäksi toteutetaan vierailuja yrityksiin ja muihin oppilaitoksiin. Matematiikkapainotteinen opetus tarjoaa hyvät valmiudet jatko-opintoihin.  

Matematiikkapainotteisessa opetuksessa on yksi lisävuosiviikkotunti matematiikkaa jokaisella luokka-asteella. Näistä viimeinen kurssi on lukion pitkän matematiikan ensimmäinen kurssi. Kurssista saa erillisen todistuksen. Tämän lisäksi valinnaisaineina on 7. luokalla kurssi, joka yhdistää matematiikkaa ja arkkitehtuuria. 8. luokalla valinnaiskurssina on tutkimuksellisuutta korostava arkipäivän science. 9. luokan valinnaiskurssi on matematiikan lukio-opintoihin valmentava kurssi.

Painotettuun opetukseen valitaan oppilaat soveltuvuuskokeen perusteella.

8. luokkalaiset tekemässä kemian tutkimuksia Kemianluokka Gadolinissa.

9. luokan matematiikkaluokka retkeilemässä Berliinissä.

Matematiikkaluokkalaisia vierailulla Helsingin yliopistolla tutustamassa 3D-tulostimeen.