Latinapainotteinen opetus

Latinan kielellä on suuri merkitys eurooppalaisen kulttuurin perustana ja väylänä eurooppalaisen sivistyksen lähteille. Latinan kielen kulttuurikonteksti on antiikin Rooman valtakunta, ja siksi onkin kielen opettelun lisäksi tärkeää avata ikkunoita siihen maailmaan, mistä latina on alun perin lähtöisin.

Miten haetaan?

 • Latinapainotteiseen opetukseen hakeville järjestetään soveltuvuuskoe, joka testaa suomen kielen osaamista.

Miksi kannattaa valita latina?

 • Latinan opiskelu on hyvin yleissivistävää, opiskelija oppii ymmärtämään niin nykypäivänäkin siteerattavia latinankielisiä lentäviä lauseita ja sivistyssanojen alkuperiä kuin Euroopan kulttuurin juuria.
 • Latinasta ovat kehittyneet kaikki romaaniset kielet, joten latinasta on apua vaikkapa italian ja ranskan opiskelussa. Myös monet englanninkieliset sanat tulevat latinasta.
 • Latinaa opiskellaan monilla aloilla yliopistoissa, esim. lääkärit, oikeustieteilijät, teologit, luonnontieteilijät ja tietysti historioitsijat, arkeologit ja latinistit tarvitsevat latinan kielen taitoja.
 • Antiikin historia ja myytit ovat todella mielenkiintoista ja viihdyttävää opiskeltavaa! Lisäksi ne muodostavat pohjan meidän eurooppalaiselle kulttuurillemme.
 • Latina ja antiikki ovat läsnä nykypäivänkin nuorisokulttuurissa, ja myyttejä kierrätetään jatkuvasti elokuvissa ja kirjallisuudessa. Tarinat Percy Jacksonista pohjautuvat antiikin mytologiaan ja Harry Potterkin lausuu monet loitsunsa latinaksi!

Miten latinaa opiskellaan?

 • Latinan kieltä opiskellaan melko samoin menetelmin kuin muitakin kieliä. Latinan opiskelussa on se ero, ettei kieltä oikein kuule missään eikä latinaksi pääse helposti kenenkään kanssa keskustelemaan. Siksi latinassa oppimistavoitteetkin eroavat nykykielten tavoitteista. Kuullun ymmärtämistä ja puhumista ei latinan oppitunneilla harjoitella samalla tavalla kuin nykykielten kohdalla. Suullisia taitoja toki harjoitellaan, mutta pääpaino on latinankielisten tekstien kääntämisessä ja tuottamisessa.
 • Perusopetuksessa tarjotaan neljä kurssia latinaa, lisäksi yksi kurssi, joka käsittelee latinan kielen perintöä, sekä mahdollinen Rooman opintomatka:
 • 7. luokalla järjestetään kaksi ensimmäistä latinan kurssia, joilla tutustutaan latinan kielen perusteisiin (erityisesti verbeihin) ja Rooman syntyyn. Antiikin mytologiassa keskitytään pääjumaliin ja Rooman perustamiseen liittyviin taruihin.
 • 8. luokalla on kaksi kurssia, joilla jatketaan kieliopin parissa (erityisesti substantiivien ja adjektiivien taivutukseen keskittyen) ja harjoitellaan hyvien käännösten tekemistä sekä omien tekstien tuottamista. Teemoina ovat antiikin roomalaisten arki ja tavat ja antiikin sivistys. Mytologiassa nousevat esiin erityisesti tieteisiin ja taiteisiin liittyvät pienemmät jumaluudet.
 • 9. luokalla on yksi kurssi, jonka teemoina ovat latinan kielen myöhemmät vaiheet ja nykyaikaan ulottuva perintö sekä antiikin ajoilta säilyneet Rooman nähtävyydet ja niiden merkitys ja käyttö antiikissa. Lisäksi järjestetään leirikoulu Roomassa. Leirikoulu on tarkoitettu ainoastaan latinan opiskelijoille, mutta sille osallistuminen on heille vapaaehtoista. Kustannukset matkasta hoitaa opiskelijan perhe.

Alea iacta est!
Veni, vidi, vici.