KiVa-koulu

TYK on KiVa-koulu. Se tarkoittaa sitä, että TYKissä ei hyväksytä kiusaamista, ei missään muodossa eikä missään olosuhteissa. KiVa-koulu on pysyvä toimintatapa kiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi ja lopettamiseksi. 

Koulussamme toimii neljän opettajan KiVa-tiimi. Tiimi tuo kiusaamista ehkäisevää toimintaa tutuksi oppilaille, opettajille ja vanhemmille sekä tekee kiusaamisen vastaista työtä koulun arjessa.

Kiusaamista ennaltaehkäistään lisäämällä oppilaiden ja aikuisten yhteenkuuluvuuden tunnetta koulussa. Turvallista ilmapiiriä luodaan heti kouluvuoden alussa uusien oppilaiden ryhmäyttämisellä ja järjestämällä pitkin lukuvuotta tapahtumia, joissa vahvistetaan koko koulun yhteishenkeä.

KiVa-tiimin toimintaan kuuluu lisäksi puuttuminen kiusaamiseen KiVa-toimintamallin mukaisesti. Kun tiimi saa tiedon kiusaamisesta, se puhuttaa kaikki asianosaiset välittömästi, jokaisen erikseen. Huoltajia tiedotetaan tapahtuneesta ja tilannetta seurataan. Osalliset tavataan uudelleen, jos tarvetta ilmenee.

KiVa-toimintamalli on todettu tehokkaaksi ja toimivaksi. Kiusaaminen on vähentynyt, kun siihen puututaan rohkeasti eikä kukaan jää hiljaiseksi sivustakatsojaksi. Mielestämme kiusaamisen vastainen toiminta on koko koulun yhteinen asia: Puuttuminen ikävään tilanteeseen kuuluu jokaisen koulussa olevan vastuulle, niin aikuisen kuin oppilaankin. Kun kukaan meistä ei hyväksy esim. ikävää sanailua, kaikilla on parempi olla. Vahvistamalla kaveritaitoja ja mukaan ottamisen ilmapiiriä luomme turvallisen ja viihtyisän koulun meille kaikille. Näistä on hyvä jutella kotonakin!

Linkit:

KiVa-koulun vanhempien opas (https://www.kivakoulu.fi/vanhemmille/)
Opetushallituksen materiaali Kiusaamisen vastaiseen työhön https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/kiusaamisen-vastainen-tyo

Tänä vuonna KIVA-tiimiin kuuluvat opettajat

Hannu Rantala, Hannele Lidman, Hanna Leinonen, Henri "Henkka" Joki ja Henri Rinta-Koivula.