KiVa-koulu

TYK on KiVa-koulu. Se tarkoittaa sitä, että TYKissä ei hyväksytä kiusaamista, ei missään muodossa eikä missään olosuhteissa. KiVa-koulu on pysyvä toimintatapa kiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi ja lopettamiseksi. 

Koulussamme toimii kolmen opettajan KiVa-tiimi. Tiimi tuo kiusaamista ehkäisevää toimintaa tutuksi oppilaille, opettajille ja vanhemmille sekä tekee kiusaamisen vastaista työtä koulun arjessa.

Kiusaamista ennaltaehkäistään lisäämällä oppilaiden ja aikuisten turvallisuuden tunnetta koulussa. Turvallista ilmapiiriä luodaan heti kouluvuoden alussa uusien oppilaiden ryhmäyttämisellä ja järjestämällä pitkin lukuvuotta tapahtumia, joissa vahvistetaan koko koulun yhteisöllisyyttä ja yhteishenkeä.

KiVa-tiimin toimintaan kuuluu lisäksi puuttuminen kiusaamistilanteisiin KiVa-toimintamallin mukaisesti. Jos kiusaamista tapahtuu koulussa, siihen puututaan välittömästi ja tiukalla otteella.

KiVa-toimintamalli on todettu tehokkaaksi ja toimivaksi malliksi. KiVa-koulun myötä kiusaaminen koulussa on vähentynyt ja kiusaamiseen puuttuu rohkeasti koko koulu, niin opettajat ja muu henkilökunta kuin oppilaatkin. Mielestämme kiusaamisen vastainen toiminta on koko koulun yhteinen asia ja kuuluu jokaisen koulussa toimivan vastuulle. Vahvistamalla kaveritaitoja ja mukaan ottamisen ilmapiiriä luomme turvallisen ja viihtyisän koulun meille kaikille.

Tänä vuonna KIVA-tiimiin kuuluvat opettajat Mia Riikonen, Hannele Lidman ja Hannu Rantala sekä opo Elina Korhonen.