Opettajille

Tervetuloa arvoisa TYK:in OPETTAJA koulukirjastosivuillemme!

Hyvät opettajat!
Olette aina tervetulleita kirjastoon viettämään vapaa-aikaa, valmistelemaan oppituntejanne ja tekemään tiedonhakuja. 

Kirjaston materiaalia on sijoitettu lukuhuoneeseen (kaunokirjallisuutta), kirjastoon (lk 45), käytävien kaappeihin, luokkiin ja opettajien työtiloihin. Kun henkilökunta tai oppilaat/opiskelijat lainaavat kirjaston materiaalia, laina merkitään aina kirjastojärjestelmään joko kirjastossa tai jonkin luokan opettajan tietokoneella.

Kirjastonhoitajat hankkivat oppikirjat ja opettajien materiaalit. Laita viestiä kirjastonhoitajille, jos tarvitset jotakin. Osa materiaalista on ilmaista ja osa maksullista. Kirjastonhoitajat huolehtivat laskujen käsittelystä muuten, mutta opettajalle henkilökohtaisesti hankitun materiaalin laskujen hyväksymisen opettaja hoitaa itse.

Koulukirjastonhoitajille on oma (lokerikon reunassa lukee kirjasto) lokero opettajien huoneen postilokerikkorivistössä (laitimmaisena oikealla). Siihen voi jättää viestejä ja palautuksia ym. kirjastoon lähetettävää materiaalia. Esille tulleisiin kysymyksiin kirjastonhoitajat vastaavat livenä kirjastossa tai viestillä sähköpostiin.

Päiväkoulun perusopetuksen oppikirjat

- Yläluokkien oppikirjat merkitään pääsääntöisesti lainaan koulun kirjastossa. Kun sinulla on kurssi alkamassa, olethan hyvissä ajoin yhteydessä koulun kirjastonhoitajiin (kirjasto@tyk.fi) ja kerrot alkavalla kurssilla käyttämästäsi materiaalista. Näin kirjat voidaan merkitä lainaan ajoissa, jotta ne ovat valmiina kurssin alkaessa.

- Jos opettaja lainaa materiaalia oppilaalle, merkitään laina oppilaan nimiin, ei opettajalle. Kaikki lainat merkitään kirjastojärjestelmään. Näin palauttamattomien lainojen karhunta kohdistuu oikeaan henkilöön eikä opettajan tarvitse hoitaa laina-asioita.

- Huom! Vihkoihin, harjoituskirjoihin ja muihin kirjoihin, jotka oppilaat saavat pitää, oppilas hankkii itse muovit. Kiertokirjat ovat yleensä muovitettuja, mutta jos oppilas saa muovittamattoman kirjan, voi muovin hakea kirjastosta.

SIJAINTIPAIKAT

 • Biologian, maantiedon ja terveystiedon oppikirjat on sijoitettu 5. kerroksen käytävän valkoiseen kirjahyllyyn.
 • Fysiikan ja kemian oppikirjat löytyvät luokasta 41.
 • Matematiikan oppikirjat ovat luokassa 49.
 • Ruotsin kirjoja on luokassa 42 ja kirjaston varastossa.
 • Englannin oppikirjat ovat kirjaston varastossa.
 • Ranskan kielen oppikirjat ovat kirjaston varastossa.
 • Saksan ja latinan kielen oppikirjat ovat luokassa 42.
 • Äidinkielen oppikirjat ovat luokassa 23.
 • Historian oppikirjat ovat kirjaston varastossa. Yhteiskuntaopin kirjoja voi kysellä kyseisen oppiaineen opettajilta.
 • Uskonnon ja ET:n oppikirjat ovat kirjaston varastossa.
 • Opinto-ohjauksen kirjoja kannattaa kysyä peruskoulun opinto-ohjaajalta.
 • Kotitalouden ja terveystiedon oppikirjoja voi tiedustella kotitalouden opettajilta.


Oppikirjat pyritään pitämään oppiaineiden luokkien läheisyydessä.
Opettajan materiaaleista ei valitettavasti ole yhteistä säilytyspaikkaa, josta voisi sijaisopettajalle osoittaa oppikirjan näytekappaleen ja opettajanmateriaalin. Sijaisopettajan on otettava yhteyttä sijaistettavaan opettajaan tai saman oppiaineen toiseen opettajaan, myös kirjastonhoitajalta voi kysyä.