Opettajille

Tervetuloa arvoisa TYK:in OPETTAJA koulukirjastosivuillemme!

Hyvät opettajat!
Olette aina tervetulleita kirjastoon viettämään vapaa-aikaa, valmistelemaan oppituntejanne ja tekemään tiedonhakuja. 

Kirjaston materiaalia on sijoitettu lukuhuoneeseen (kaunokirjallisuutta), kirjastoon (lk 45), käytävien kaappeihin, luokkiin ja opettajien työtiloihin. Kun henkilökunta tai oppilaat/opiskelijat lainaavat kirjaston materiaalia, laina merkitään aina kirjastojärjestelmään joko kirjastossa tai jonkin luokan opettajan tietokoneella.

Kirjastonhoitajat hankkivat oppikirjat ja opettajien materiaalit. Laita viestiä kirjastonhoitajille, jos tarvitset jotakin. Osa materiaalista on ilmaista ja osa maksullista. Kirjastonhoitajat huolehtivat laskujen käsittelystä muuten, mutta opettajalle henkilökohtaisesti hankitusta opettajan materiaalista tulleeseen laskuun kirjastonhoitaja pyytää opettajalta kuittauksen.

Olisi hyvä, että kaikki oppilaat kirjoittaisivat omiin oppikirjoihinsa nimensä  (vaikka vain etunimensä) ja luokkansa (perusaste) tai ryhmänsä (lukio) ja vuoden esim. Maija 8E 2015, Mika 1C 2014. Se helpottaa löytökirjojen palauttamista omistajilleen. Löytötavarat viedään tavallisesti vahtimestarille, mutta löydettyjä oppikirjoja voi tuoda myös koulun kirjastoon.

Koulukirjastonhoitajille on oma (lokerikon reunassa lukee kirjasto) lokero opettajien huoneen postilokerikkorivistössä (laitimmaisena oikealla). Siihen voi jättää viestejä ja palautuksia ym. kirjastoon lähetettävää materiaalia. Esille tulleisiin kysymyksiin kirjastonhoitajat vastaavat joko viestillä kysyjän lokerikkoon tai sähköpostiin.

Päiväkoulun perusopetuksen oppikirjojen sijaintipaikat

- Yläluokkien kiertokirjoihin opettaja vaatii oppilaan laittamaan etunimensä, luokkansa ja vuoden esim. Maija 8E 2015. Nimet ovat tärkeitä sekä kadonneiden kirjojen takaisin saamiseksi oppilaalle, että palautusten kirjauksessa. Kiertokirjoihin oppilas saa koululta kirjanpäällysmuovin. Muovia on kirjastossa isoissa rullissa. 

- Vihkoihin, harjoituskirjoihin ja muihin kirjoihin, jotka oppilaat saavat pitää, oppilas hankki itse suojan. Omien kirjojen päällystämisessä kannattaa käyttää mielikuvitusta. Kirjan suojaksi käy vaikka lehdestä irroitettu juliste, kukkien käärepaperi, lahjapaperi, ihan itse piirretty upea kuva tai leikattu ja liimattu kollaasi. Oppilaan etunimi, luokka ja vuosi on tärkeää muistaa kirjoittaa myös harjoituskirjoihin ja muihin omiin kirjoihin, joita käyttää koulussa. Opettajan pitää siitä muistuttaa.

SIJAINTIPAIKAT

 • Biologian ja maantiedon oppikirjat on sijoitettu 5. kerroksen käytävän valkoiseen kirjahyllyyn.
 • Fysiikan ja kemian oppikirjat löytyvät fysiikan ja kemian varastosta (lk 47, käynti joko siivouskomeron läpi tai aineluokista).
 • Matematiikan oppikirjat ovat luokassa 49.
 • Ruotsin kirjat luokassa 42
 • Englannin oppikirjat: kaksikielisen opetuksen kirjat luokassa 41 ja muut englannin oppikirjat luokassa 22.
 • Ranskan kielen oppikirjat ovat luokassa 41
 • Saksan ja latinan kielen oppikirjat ovat luokassa 31
 • Äidinkielen oppikirjat ovat luokassa 23.
 • Historian oppikirjoja voi kysyä peruskoulun historian opettajilta Vesa Virriltä. Kirjat ovat luokan 13 kaapissa.
 • Uskonnon, ET:n oppikirjat ovat joko luokassa 13 matalassa kaapissa luokan takana tai kirjastossa.
 • Opinto-ohjauksen kirjoja kannattaa kysyä peruskoulun opinto-ohjaajalta.
 • Kotitalouden ja terveystiedon oppikirjoja voi tiedustella kotitalouden opettajilta.
 • Käsityön ja musiikin oppikirjoja kysytään ko. aineiden opettajilta.


Oppikirjat pyritään siis pitämään oppiaineiden luokkien läheisyydessä ja kyseisten oppiaineiden opettajien hallussa.
Opettajan materiaaleista ei valitettavasti ole yhteistä säilytyspaikkaa, josta voisi sijaisopettajalle osoittaa oppikirjan näytekappaleen ja opettajanmateriaalin. Sijaisopettajan on otettava yhteyttä sijaistettavaan opettajaan tai saman oppiaineen toiseen opettajaan, myös kirjastonhoitajalta voi kysyä.