Kaksikielinen opetus

Kaksikielisten luokkien englannin tunneilla harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita: puheviestintää, kuullun ja luetun ymmärtämistä (kaikkea asiateksteistä kirjallisuuteen) sekä kirjoittamista. Opetusmateriaalit ovat erityisesti kaksikielisille räätälöityjä. Kommunikatiiviset viestintätilanteet ja eri aiheiden sisältöjen opiskelu englanniksi ovat keskeisiä painopistealueita kaksikielisissä opinnoissa. 

Tunneilla harjoitellaan mm. väittelytaitoja, argumentointitaitoja, esiintymistaitoja sekä tehdään erilaisia oppilasprojektitöitä. Mahdollisuuksien mukaan opetukseen kuuluvat vierailut museoihin, näyttelyihin, elokuviin yms. oppitunneilla sekä niihin liittyvät erilaiset oppimistehtävät.

Natiiviopettajan opetuksessa laajennetaan sanastoa ja syvennetään kieliopin hallintaa. Opetuksessa tutustutaan erityyppisiin teksteihin ja analysoidaan niitä sekä tehdään keskusteluharjoituksia. Tunneilla tutustutaan myös englannin eri kielivariantteihin sekä anglosaksiseen kulttuuriin. Yhdeksännellä luokalla tutustutaan myös englanninkieliseen kirjallisuuteen, mm. näytelmäkirjallisuuteen.

Kaksikielisessä opetuksessa on 12 kurssia englantia, joista osan pitää englantia äidinkielenään puhuva opettaja.

Englannin lisäkurssien lisäksi myös aineenopetus on mahdollisuuksien mukaan kaksikielistä. Useimmat oppikirjat ovat suomeksi, mutta vihkotyöskentely ja kokeet tyypillisesti englanniksi. Tunneilla harjoitellaan sanastoa molemmilla kielillä.