Kaksikielinen opetus

Kaksikielisten luokkien englannin tunneilla harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita: puheviestintää, kuullun ja luetun ymmärtämistä (kaikkea asiateksteistä kirjallisuuteen) sekä kirjoittamista. Opetusmateriaalit ovat erityisesti kaksikielisille räätälöityjä. Kommunikatiiviset viestintätilanteet ja eri aiheiden sisältöjen opiskelu englanniksi ovat keskeisiä painopistealueita kaksikielisissä opinnoissa. 

Tunneilla harjoitellaan mm. väittelytaitoja, argumentointitaitoja, esiintymistaitoja sekä tehdään erilaisia oppilasprojektitöitä. Mahdollisuuksien mukaan opetukseen kuuluvat vierailut museoihin, näyttelyihin, elokuviin yms. oppitunneilla sekä niihin liittyvät erilaiset oppimistehtävät.

Natiiviopettajan opetuksessa laajennetaan sanastoa ja syvennetään kieliopin hallintaa. Opetuksessa tutustutaan erityyppisiin teksteihin ja analysoidaan niitä sekä tehdään keskusteluharjoituksia. Tunneilla tutustutaan myös englannin eri kielivariantteihin sekä anglosaksiseen kulttuuriin. Yhdeksännellä luokalla tutustutaan myös englanninkieliseen kirjallisuuteen, mm. näytelmäkirjallisuuteen.

Kaksikielisessä opetuksessa on 12 kurssia englantia, joista osan pitää englantia äidinkielenään puhuva opettaja.

Englannin lisäkurssien lisäksi myös aineenopetus on mahdollisuuksien mukaan kaksikielistä. Useimmat oppikirjat ovat suomeksi, mutta vihkotyöskentely ja kokeet tyypillisesti englanniksi. Tunneilla harjoitellaan sanastoa molemmilla kielillä.
 

Students in the bilingual program

Students in the bilingual program have the opportunity to hone their language skills in all areas, be it spoken language, reading comprehension, listening comprehension, or writing. The learning materials used in this program have been specifically tailored to the needs of students wishing to further develop their mastery of the English language. Exposing students to different communication scenarios and studying different topics in English are the central goals of education in the bilingual program. 

During lessons, bilingual students are expected to practice their skills of debate, argumentation, presentation, task management, and group work. When possible, studies in the bilingual program also include student visits to museums, performances, film showings, etc. during lessons. 

Under the instruction of a native English teacher, students will work to broaden their vocabularies while also developing a deeper understanding of grammar structures in the English language. During lessons, students will encounter and analyse different types of texts through both written and discussion exercises. Furthermore, students will familiarize themselves with different variations of English via exposure to different aspects of anglosaxon culture. Students in the 9th grade study not only English literature, but also screenplays and other culturally significant texts. 

Bilingual education includes 12 courses of English, part of which are held by a native English speaker. 

In addition to the extra English courses offered to students in the bilingual program, bilingual instruction is also organized for other school subjects, including biology, geography, chemistry, physics, history, home economics, and mathematics. Instruction in these subjects is in both English and Finnish. Additionally, students have the opportunity to practice their speech and oral communication skills in the Communication and Drama course.