Hae meille! - Apply to our school!

Hae meille!

HAKEMINEN TÖÖLÖN YHTEISKOULUN YLÄKOULUUN KEVÄÄLLÄ 2022

HUOMIO! Kaksikieliseen opetukseen hakeutumiseen on tullut muutoksia.

Painotettuun ja kaksikieliseen opetukseen haetaan alakoulun Wilmasta löytyvällä lomakkeella. Hakuaika on 15.11.-15.12.2021.
Töölön alakoulun kaksikielisen luokan oppilaat voivat halutessaan jatkaa kaksikielisessä painotuksessa Töölön yhteiskoulussa, eikä heidän näin ollen tarvitse osallistua soveltuvuuskokeeseen.

Helsingin ulkopuolelta Töölön yhteiskouluun hakevasta oppilaasta on toimitettava kouluun oppilastietokortti. Oppilastietokortin voit tulostaa tästä.

Helsingin kaupungin kuudesluokkalaisen opas.

Lisätietoa Helsingin kaupungin painotetusta ja kaksikielisestä opetuksesta.

 

TIEDOTUSTILAISUUDET JA AVOIMET OVET

Järjestämme 6. luokkalaisten huoltajille infotilaisuudet seuraavina ajankohtina:

ma 1.11. klo 18 latina ja kaksikielinen (suomi – englanti) painotus

Täältä löydät koosteen latinan ja kaksikielisen painotuksen infosta.

to 4.11. klo 18 matematiikkapainotus:

Täältä löydät koosteen matematiikan painotuksen infosta.

Infotilaisuudet järjestetään etäyhteyksiä hyödyntäen. Linkit tapahtumiin ilmaantuvat nettisivuillemme lähempänä ajankohtaa. Google Meet on rajoittanut osallistujamäärän n. sataan, joten pyydämme perheitä osallistumaan saman yhteyden kautta, jotta mahdollisimman moni pääsee mukaan. Toivomme myös, että kamerat ja mikrofonit pidetään lähtökohtaisesti kiinni. Kysymyksiä on mahdollista esittää tilaisuuksien lopussa.

Matematiikkapainotuksen esittelyvideo:

Latinapainotuksen esittelyvideo:

Englantipainotuksen esittelyvideo:

 

SOVELTUVUUSKOKEET  PAINOTUSLUOKILLE 

TO 20.1.2022
Matematiikkapainotukseen pyrkivien soveltuvuuskoe klo 9.

Varsinaisena soveltuvuuskoepäivänä sairastuneet ja sairastapauksen ajoissa ilmoittaneet voivat osallistua soveltuvuuskokeen uusintaan. Matematiikan uusintakoe järjestetään to 27.1. klo 13.
Uusintaan tulevat kokelaat otetaan vastaan koulun ala-aulassa, ja koesaliin siirrytään opettajan johdolla.


 

KE 26.1.2022
Englannin kielen koe kaksikieliseen opetukseen pyrkiville klo 9.
(jatkuu suomen kielen osuudella, koulu tarjoaa lounaan kokeiden välissä)
Latinapainotukseen pyrkiville suomen kielen koe klo 13.

Varsinaisena soveltuvuuskoepäivänä sairastuneet ja sairastapauksen ajoissa ilmoittaneet voivat osallistua soveltuvuuskokeen uusintaan. Kaksikielisen painotuksen ja latinapainotuksen uusintakokeet järjestetään ti 1.2. Kaksikielisen koe alkaa klo 12, latinan klo 13. Uusintaan tulevat kokelaat otetaan vastaan koulun ala-aulassa, ja koesaliin siirrytään opettajan johdolla.

Oppilaaksiottopäätökset postitetaan huoltajille pe 18.3.2022. Hakiessaan painotettuun opetukseen huoltaja  sitoutuu ottamaan tarjotun paikan haetusta  opetuksesta vastaan.
 

Lisätietoa antavat
oppilaanohjaaja Elina Korhonen, p. 040 847 4858
rehtoria avustava opettaja Sonia Taiarol, p. 040 125 3540

 

OHJEET PERUSOPETUKSEN SOVELTUVUUSKOKEISIIN SAAPUVILLE
Kevään 2022 perusopetuksen soveltuvuuskokeet järjestetään noudattaen voimassa olevia turvallisuus- ja hygieniaohjeita. Soveltuvuuskokeisiin saavuttaessa ja koetta tehdessä noudatetaan turvavälejä, ja sisään tullessa pestään kädet. Koulu tarjoaa kokeisiin osallistuville oppilaille tarvittaessa kasvomaskit sekä kokeen tekemiseen tarvittavat välineet. Jokaiselle kokelaalle on koesalissa ennalta nimetty istumapaikka. Saattaja jättää nuoren ala-aulaan, josta hänet ohjataan eteenpäin. Koska kaikkea ylimääräistä oleskelua koulun tiloissa tulee välttää, ei saattaja valitettavasti voi jäädä koulun tiloihin odottamaan kokeen päättymistä.

Soveltuvuusokeeseen ei tule erillistä kutsua. Riittää, että on ilmoittautunut, ja saapuu koulullemme oikeana päivänä hyvissä ajoin ennen kokeen alkua. Koululla ohjataan oppilaat koesaliin.

Koulun tiloihin ei saa tulla sairaana. Sairastapauksessa olettehan yhteydessä kouluun mahdollisimman ajoissa, viimeistään koepäivän aamuna. Vain sairastapauksen ajoissa ilmoittaneet voivat osallistua soveltuvuuskokeen uusintaan.


Valintaperusteet Töölön yhteiskouluun

Ensisijaisia ovat ne yläkouluikäiset, jotka asuvat Töölön yhteiskoulun oppilaaksiottoalueella. Jos Töölön yhteiskoulun yläluokilla on vapaita oppilaspaikkoja, voi rehtori täyttää paikat muillakin perusteilla. Matematiikka- ja latinapainotuksiin tullaan valituksi aina pelkästään soveltuvuuskokeen perusteella. Kaksikieliselle luokalle pääsevät jatkamaan suoraan Töölön alakoulun kaksikielisen luokan oppilaat, mutta vapaat paikat täytetään soveltuvuuskokeen kautta.
Matematiikkapainotukseen valitaan 30 oppilasta, latinapainotukseen 18 oppilasta ja kaksikieliseen painotukseen 28 oppilasta.


Apply to our school!

Töölö Secondary School

Secondary and Upper Secondary School
 

Applications to Töölö Secondary School: Autumn 2021 - Spring 2022

You can apply to the weighted and bi-lingual programs via Wilma. The time to apply is from 15th November to 15th December 2021. The placement tests will be held in January 2022.

Students applying to Töölö Secondary School from outside of Helsinki must deliver their student information form directly to the school, either via mail or in person. The form can be printed here.


Information workshops

We will organise two information workshops for 6th graders and their families:

Monday 1st November, 6:00 pm: Latin and bi-lingual programs

Thursday 4th November, 6:00 pm: Mathematics program

The information workshops will be held using Google Meet. The number of participants is limited (100 max), so we kindly ask you to use one connection per family. We also ask you to turn off your video cameras and keep your microphones muted, to reduce all extra noise. There will be time to ask questions in the end of the events.

 

Placement Tests for Weighted Programs

Thursday, January 20th 2022, 9:00 am
The placement test for those applying to the mathematics weighted program will be held on this date. 

Wednesday, January 26th 2022, 9:00 am
There will be a mandatory Finnish test in addition to the English test for those students applying to the bilingual program.  

Wednesday, January 26th 2022, 1:00 pm
Those students applying to the Latin program will take the test in Finnish.   

 

Admission decisions will be mailed to guardians on Friday, March 18th 2022. 
 

Further Information

Guidance Counsellor: Elina Korhonen – p. 040 847 4858

Principal’s Aid: Sonia Taiarol – p. 040 125 3540
 

Selection Criteria for Admission

Students who live within the school district to which Töölö Secondary School belongs are given preference. In the unlikely situation that there are unfilled positions, the principal may fill those positions following other criteria. 

Students admitted to the mathematics and Latin weighted programs are selected solely based on the placement tests. Students can apply to the bilingual program via placement test, but students coming from Töölön alakoulu`s bilingual class are given preference.