Yläkoulu

Töölön yhteiskoulu tarjoaa monipuolista yleissivistävää opetusta. TYKin arjessa näkyy yhdessä yrittäminen ja innostunut ilmapiiri. Tervetuloa Suomen tykeimpään kouluun!

 

Opiskelu yläkoulussa

Töölön yhteiskoulu on yli 100-vuotias helsinkiläinen koulu. Koulussamme riittää toimintaa aamusta iltaan, sillä koulussamme on yläkoulu, lukio ja aikuislukio. Töölön yhteiskoulun yläluokilla opiskelee noin 270 oppilasta. Olemme siis sopivan kokoinen yläkoulu Helsingin Töölössä. Meille on helppo tulla mistä suunnasta tahansa.


Matematiikkapainotteinen opetus

Pidätkö matematiikasta ja ongelmanratkaisusta? Haluatko kehittää monipuolisesti taitojasi, saada uusia ystäviä sekä kokemuksia? Matematiikkapainotteinen opetus tarjoaa mahdollisuuden oppia matematiikkaa syvemmin. Keskeisinä teemoina ovat matemaattisen ajattelun kehittäminen, tutkimuksellisuus, elämyksellisyys sekä ongelmanratkaisu.


Kaksikielinen opetus

Kaksikielisten luokkien englannin tunneilla harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita: puheviestintää, kuullun ja luetun ymmärtämistä (kaikkea asiateksteistä kirjallisuuteen) sekä kirjoittamista. Opetusmateriaalit ovat erityisesti kaksikielisille räätälöityjä. Kommunikatiiviset viestintätilanteet ja eri aiheiden sisältöjen opiskelu englanniksi ovat keskeisiä painopistealueita kaksikielisissä opinnoissa. 


Latinapainotteinen opetus

Latinan kielellä on suuri merkitys eurooppalaisen kulttuurin perustana ja väylänä eurooppalaisen sivistyksen lähteille. Latinan kielen kulttuurikonteksti on antiikin Rooman valtakunta, ja siksi onkin kielen opettelun lisäksi tärkeää avata ikkunoita siihen maailmaan, mistä latina on alun perin lähtöisin.


Valinnaisaineet

Valinnaisaineilla oppilas voi muokata lukujärjestystään omanlaisekseen. TYKissä voi opiskella valinnaisaineina oman osaamisensa ja kiinnostustensa mukaan erilaisia kieliä, matemaattis-luonnontieteellisiä ja taito- ja taideaineita.


Oppilaan tuki

Töölön yhteiskoulun opiskeluhuolto on koko koulun asia. Opiskeluhuollon painopiste on yhteisöllisessä ja ennaltaehkäisevässä työssä.Kirjasto

TYKin koulukirjasto on opetuspäivisin ma-to avoinna aikuislukion opiskelijoille klo 14–18.40 (päiväkoulun opiskelijoita palvelemme klo 9.30 alkaen). Lainaamme kaunokirjallisuutta ja tietokirjallisuutta kaikille ja oppikirjoja aikuislukion opintojaksoille sekä yo-kirjoituksiin. Kirjastossa voit käyttää myös tietokoneita, skannata ja tulostaa koulutöitä.


KiVa-koulu

TYK on KiVa-koulu. Se tarkoittaa sitä, että TYKissä ei hyväksytä kiusaamista, ei missään muodossa eikä missään olosuhteissa. KiVa-koulu on pysyvä toimintatapa kiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi ja lopettamiseksi. 


Kodin ja koulun yhteistyö

TYKin vanhempainyhdistys toimii Töölön yhteiskoulussa tärkeänä kodin ja koulun yhteistyömuotona.