Avoin yliopisto

Oppiminen on taitolaji. Opiskeluun ja sen tekniikoihin voi harjaantua ja oppia, ja näin helpottaa omaa opiskelutaivaltaan. Opiskelun taitojen oppimiseksi ja harjaannuttamiseksi noin kaksikymmentä Töölön yhteiskoulun lukion ykköstä ja kakkosta yhdessä psykologian opettajansa kanssa osallistui Avoimen yliopiston syksyllä 2014 järjestämille opiskelutaitokursseille: ”oivaltava lukeminen” ja ”vinkkejä esseen kirjoittamiseen”.

Oivaltavan lukemisen kaksi iltaa kestäneellä kurssilla saadaan käytännön vinkkejä tehokkaaseen lukemiseen ja ajankäytön suunniteluun. Kurssi perehdyttää myös lukemisen teoriaan, tekniikkaan sekä ohjaa kriittiseen ja oivaltavaan lukemiseen. Vinkkejä esseen kirjoittamiseen -kurssilla (yksi ilta) saadaan käytännön vinkkejä esseenkirjoittamiseen ja tutustutaan mm. prosessikirjoittamiseen. Kurssit on tarkoitettu ensisijaisesti Avoimessa yliopistossa opiskeleville, mutta ne ovat erittäin hyödyllisiä myös lukiolaisille, joiden oppimisen taitoihin liittyvät kysymykset ovat samoja.

Opiskelijapalaute kurssien annista oli rohkaisevaa, joten tarkoituksena on jatkossakin toimia korkeakouluyhteistyössä Avoimen yliopiston kanssa, kun lukiolaisille sopivia lukio-opintoja tukevia kursseja tulee tarjolle.