TET 2.0

TET2.0:ssa lukiolaiset pääsevät konkreettisesti kokemaan, mitä työelämä on. Tykkiläiset astuvat yrityksiin innovointitiimeinä, tutustuvat, ihmettelevät, kyselevät. Näin he oivaltavat itselleen tutkimusongelman, jonka ratkaisevat yhdessä tiiminä kokeillen ja uutta innovoiden.


Me täällä Tykissä rakennamme vahvojen akateemisten valmiuksien lisäksi varmuutta omasta osaamisestamme ja pärjäämisestämme lukion jälkeisessä elämässä. Ylioppilaskirjoituksissa menestymme – mutta ajattelemme, ettei arvosanoilla ole lopulta niin suurta merkitystä vaan kuin sillä, että jokainen meistä löytää oman innostuksensa, mitä minä haluan opiskella ja millaista elämää minä haluan elää!

Olemme viime keväästä alkaen rakentaneet yhdessä Aalto­-yliopiston Mind-tutkimusryhmän vetäjän Anssi Tuulenmäen kanssa TET2.0 –konseptia. Viime keväänä kuusi tykkiläistä sai tuntuman työelämään TET2.0­ konseptin kautta ja marraskuussa jo 30. Kokemukset olivat lukiolaisille ikimuistoisia ja voimaannuttavia! Nyt me haluamme, että vuosittain kaikki meidän kakkoset eli 100 lukiolaista ja jopa kaikki Suomen lukiolaiset pääsisivät tutustumaan työelämään jo lukio­aikanaan!

TET2.0:ssa lukiolaiset pääsevät konkreettisesti kokemaan, mitä työelämä on. Tykkiläiset astuvat yrityksiin innovointitiimeinä, tutustuvat, ihmettelevät, kyselevät. Näin he oivaltavat itselleen tutkimusongelman, jonka ratkaisevat yhdessä tiiminä kokeillen ja uutta innovoiden. Tähän mennessä tykkiläiset ovat oivaltaneet ongelmia ja jopa keksineet  iloisia ratkaisuja niihin mm. VR:llä, Microsoftilla ja Suunnolla. VR:llä nuoremme Maria ja Erika keksivät henkilökunnan hymy­ kampanjan! Se toimi!

Lukiossa opitun tiedon soveltaminen ja yhdistäminen uudella tavalla toteutuu TET2.0:ssa erinomaisesti: tarvitaan luovuutta, ongelmanratkaisukykyä, viestinnän taitoja, kykyä sopeutua uuteen toimintakulttuuriin. Mutta tärkeintä hankkeessa on kuitenkin se, että lukiolaiset innostuvat omasta osaamisestaan! TET2.0:ssa koettu tunne: minä pärjään, osaan ja opin on ollut nuortemme mukaan mahtava ja mieleen jäävä, joka kantaa eteenpäin myös opinnoissa. Osa tettiläisistä oivalsi tet­viikon aikana, mitä haluaa opiskella tulevaisuudessa ja osa ymmärsi, että tälle alalle en ainakaan halua opiskella!

TET2.0 mahdollistaa lukiolaisille merkityksellisiä oppimiskokemuksia, jotka sitouttavat ja innostavat sekä opiskeluun että tulevaisuuden rakentamiseen. Mutta jotta tämä innostava kokemus ei jää rakentamatta pysyväksi osaksi lukiomme toimintakulttuuria, me  tarvitsemme yhteistyökumppaneita, yrityksiä ja organisaatioita, jotka haluavat yhdessä meidän kanssamme rakentaa Suomeen uutta oppimisen kulttuuria, jossa mukana ovat niin opiskelijat, opettajat, äidit ja isät kuin työelämän tädit ja sedätkin!