Yhteistyö

Teemme TYK:ssa paljon yhteistyötä yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa. Yhteistyön tavoitteena on mahdollistaa opiskelijoiden tutustuminen akateemisiin opintoihin ja työelämän vaatimuksiin jo lukioaikana ja näin edistää opiskelijoiden edellytyksiä siirtyä opiskelemaan heti lukio-opintojen jälkeen. 

Lukiomme yhteistyökumppaneita ovat Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto.  Aalto-yliopiston kanssa teemme tuotesuunnitteluprojekteja ja yrittäjyyshankkeita. Lukuvuonna 2014–2015 ryhmä lukiomme toisen vuosikurssin opiskelijoita opiskelee koko lukuvuoden myös Aalto-yliopistossa suorittaen Aaltonautti-sivuainekokonaisuutta.

Teemme Helsingin yliopiston kanssa monipuolista yhteistyötä. Lukuvuonna 2014–2015 opiskelijamme osallistuvat yliopiston ja Avanto Helsingin järjestämiin Safari goes Helsinki Challenge -työpajoihin, joissa tutustutaan yliopisto-opintoihin ja työelämään uudenlaisesta näkökulmasta.

TYKillä on monia erilaisia tahoja, joiden kanssa teemme yhteistyötä, ja monia tapoja tehdä sitä. Lisäksi opiskelijoillamme on loistava mahdollisuus opiskella iltaisin lukion kursseja aikuislukiossamme, joka toimii samoissa tiloissa lukiomme kanssa.

Kannustamme opiskelijoitamme osallistumaan projekteihin (esimerkiksi kansalaisaktiivisuuskurssillemme) ja kilpailuihin (Viksu-tiedekilpailu, kielten kirjoituskilpailut, valtakunnalliset tietotekniikan, kemian, fysiikan ja matematiikan kilpailut). Opiskelijamme voivat myös valita koulukohtaisia tiedekursseja (esim. fysiikan, kemian, maantiedon ja biologian työkurssit, sosiaalipsykologia, yhteiskuntatieteiden kurssi valta ja vaikuttaminen).


Aalto-yliopisto

TYKin lukiolaiset ovat saaneet yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa Aaltonautti-projektissa aivan uudenlaisen kokemuksen yliopisto-opiskelusta! On opittu pitkäjänteistä projektityöskentelyä kansainvälisessä ilmapiirissä ja vahvistettu esiintymistaitoja etenkin englanniksi. Nämä taidot tulevat tarpeeseen takuuvarmasti myös tulevaisuudessa niin jatko-opinnoissaan kuin työelämässäkin!

TET 2.0:ssa lukiolaiset pääsevät konkreettisesti kokemaan, mitä työelämä on. Tykkiläiset astuvat yrityksiin innovointitiimeinä, tutustuvat, ihmettelevät, kyselevät. Näin he oivaltavat itselleen tutkimusongelman, jonka ratkaisevat yhdessä tiiminä kokeillen ja uutta innovoiden.


Helsingin yliopisto

TYK tekee monipuolista yhteistyötä Helsingin yliopiston kanssa: osallistumme opetukseen, teemme opintovierailuja ja yliopiston opiskelijat vierailevat koululla.


Avoin yliopisto

Oppiminen on taitolaji. Opiskeluun ja sen tekniikoihin voi harjaantua ja oppia, ja näin helpottaa omaa opiskelutaivaltaan. Opiskelun taitojen oppimiseksi ja harjaannuttamiseksi noin kaksikymmentä Töölön yhteiskoulun lukion ykköstä ja kakkosta yhdessä psykologian opettajansa kanssa osallistui Avoimen yliopiston syksyllä 2014 järjestämille opiskelutaitokursseille: ”oivaltava lukeminen” ja ”vinkkejä esseen kirjoittamiseen”.


CERN

CERN-tiedekoulun järjestäminen on yksi esimerkki kansainvälisestä koulujen välisestä yhteistyöprojektista, jossa Töölön yhteiskoulu on mukana. Yhteistyön tavoitteena on monipuolistaa kuvaa fysiikasta luonnontieteenä sekä tukea modernin fysiikan opiskelua.