Kevään 2018 ylioppilaat

Aho Samuli Juho Petter
Ahonen Antti Oskari
Allisto Eemeli Olavi
Debrah Mitchel Wiredu Kofi
Eerola Kalle Santeri
Elo Ilona
Elopuro Mette Maria
Enkovaara Elsa Inkeri
Eriksson Elena Rosa Marie
Friis Vilma Eveliina
Haapaniemi Hanna Liisa Marjatta
Haarala Maria Ruslana
Hakkarainen Jesse Matti Mikael
Hakonen Aino Kristiina
Halonen Vilja Greta Sofia
Halttunen Helmilotta Wilhelmiina
Hasan Hannah Kaisa
Haukka Iiro Kustaa
Hautsalo Suvi Emilia
Hietala Henrietta Kaarina
Hiltunen Venla Julia
Hirvonen Hannes Tapio
Huttunen Iida Maria
Hämäläinen Franke da Silva Judith
Härkönen Essi Aurora
Ison Sonja Alice Ilona
Jalas Otto Lauri Juhani
Jalonen Linda Maria
Joronen Kitri Lina Serafia
Kaario Katariina Ilona Josefiina
Kallio Lotta Emilia
Kaluski Daniel Oswald Aleksander
Kaukonen Leevi Oskari
Keränen Kasper Benjamin
Kivelä Anni Valentina
Kivialho Oona Maria
Komaro Anni Aurora
Komulainen Alma Sofi Loviisa
Koskela Taru Hannele
Kuntsi Antonia Kerri Maria
Kuokkanen Anna
Kurko Ville Antero
Kuusisto Julia Isabella
Lappi Jatta Karita
Lares Johannes Väinö Tapani
Lehto Teo Matias
Lehtonen Jussi Jalmari
Lehtonen Kaisa Maria
Leivo Lilja Olivia
Luolajan-Mikkola Aaro Benjami
Luukka Siiri Ulrika Anastasia
Lähdesmäki Olivia Aura Lovisa
Mankinen Pauli
Martikainen Juho Emil
Meretniemi Katriina Maria Elisabeth
Metsi Lydia
Mikander Vilma Elina
Mikkola Hanno Christopher
Mykkänen Veikko Johannes
Nissinen Amiira Elviira
Ollikainen Carla Jade Daniela
Ollila Noora Eveliina Johanna
Petramo Ellen Maria Annikki
Pihanurmi Santtu Aleksi
Piironen Benjamin Erik
Poskiparta Anna Johanna Katariinantytär
Pulkkanen Rasmus Juhani
Rajakallio Sade Eleonoora
Reyes Helena Illarek Chaska
Riikonen Julia Maria Johanna
Rintala Nia Ayanna Maria
Romberg Lotta Aurora
Ruokanen Lenni-Heikki Johannes
Ruotsalainen Anton Eerik
Saarro  Elina Kristiina
Salmi Rebekka Susanna
Salonen Elmo Oliver
Santikko Tatu Einari
Simola Salli Erika
Simpanen Venla Ella-Maria
Suominen Wera Alexandra
Tiitta Kaisla Emma Kaarina
Toropainen Ilkka Aaro Henrik
Tuominen Emilia Amanda Sirius
Tuominen Laura Maria
Tuovinen Juulia Maria
Turtia Juho Aleksanteri
Turunen Iiris Julianna
Tynkkynen Milla Lotta Henriikka
Unkuri Henri Markus
Valkonen Nella Sara Maria
Vesterinen Nea Elviira
Vilenius Amanda Maria
Voutilainen Leevi Viljami