Vanhemmille

Yhteistyö kotien kanssa on meille elintärkeää, sillä yhteisen kasvatusvastuun jakaminen on nuorten hyvinvoinnin edistämisen perusedellytyksiä. Hyvän keskusteluyhteyden ylläpito ja mutkaton kommunikaatio edesauttavat sekä koteja että koulua yhteisten kasvatuksellisten tavoitteidemme saavuttamisessa. 

Olemme aktiivisesti ja matalalla kynnyksellä yhteydessä opiskelijoiden huoltajiin niin iloisten asioiden kuin haasteidenkin keskellä. Kannustamme myös koteja yhteydenpitoon ja ennakkoluulottomuuteen erilaisten yhteistyömuotojen virittämiseksi koulun kanssa.

TYK on turvallinen, kannustava ja osaava oppimisyhteisö, jossa meillä jokaisella on sekä opittavaa että opetettavaa. Tarjoamme nuorille mahdollisuuden opiskella yhdessä ja yhteisöllisesti, mutta kunkin yksilöllisiä taipumuksia ja tavoitteita kunnioittaen. Hyvinvointi kulkee kaiken oppimisen edellä, sillä vasta hyvä opiskeluilmapiiri antaa mahdollisuuden pedagogisesti mielekkäisiin ja monipuolisiin opiskelumuotoihin arjen koulutyössä. TYK tarjoaa nuorille ennen kaikkea oppimisen Taitoja, hyviä Ystäviä ja unohtumattomia Kokemuksia. Niistä meidän kuuluisa TYK-henki tunnetaan.