Opiskelu lukiossa

TYKissä on rento meininki – kuten opiskelijamme sanovat! Tykkiläisyys on yrittämistä, innostusta ja hyvää fiilistä.

Meillä TYKissä pidetään tärkeänä halua oppia uutta, ymmärtää muutosta ja hallita kokonaisuuksia. Erilaiset projektityöt, ainerajoja ylittävä opetus sekä tekniikan käyttö oppimisen välineenä auttavat matkalla kohti tulevaisuuden työelämää. Koska TYK on keskellä kaikkea, meidän on helppo lähteä ulos tutustumaan yhteiskuntaan ja kulttuuriin!

Tykkiläinen oppii ottamaan vastuun omasta työstään, suunnittelemaan aikataulunsa ja tulevaisuuttaan. Opettajat pitävät erityisen tärkeänä sitä, että jokainen opiskelija saa henkilökohtaista apua opinnoissaan ja löytää omat vahvuutensa ja kiinnostuksen kohteensa. Näin jokainen voi lähteä rohkeasti lukion jälkeen jatko-opintoihinsa.

Teemme yhteistyötä yliopistojen ja korkeakoulujen sekä yritysten ja järjestöjen kanssa. Tykkiläinen voi suorittaa lukio-opintoja myös muissa oppilaitoksissa, Suomessa ja ulkomailla. Tärkeitä taitoja ja tietoja oppii myös osallistumalla koulun päätöksentekoon esim. oppilaskunta- ja tutortoiminnassa, koulun lehden toimittajana tai juhlien järjestäjänä.

Opiskelijat ja koulun aikuiset rakentavat yhdessä TYK-henkeä. Tervetuloa mukaan!