Opiskelijatoiminta

TYKissä on monenlaista opiskelijoiden järjestämää toimintaa ja toimintaa opiskelijoille.

TYKissä toimii aktiivinen oppilaskunta, joka ajaa opiskelijoiden asioita ja järjestää tapahtumia. Uusia opiskelijoita tukevat tutorit, joiden iloiseen joukkoon voi hakea ensimmäisen opiskeluvuoden lopussa.

Koulumme tarjoaa myös kerhotoimintaa esimerkiksi matematiikan opiskeluun tukea tarjoavan matematiikkapajan ja lehdentekoa koulun lehden Sarastuksen parissa.

Oppilaskunta

Töölön yhteiskoulun lukiossa toimii aktiivinen oppilaskunta, joka kokoontuu säännöllisesti päättämään koulun yhteisistä asioista. Oppilaskunnan tehtävänä on järjestää opiskelijoiden yhteistapahtumia sekä tehdä ehdotuksia koulua koskevissa asioissa.

Oppilaskunnan hallitukseen valitaan vuosittain syyslukukauden alkupuolella joka luokalta kaksi edustajaa, joiden tehtävänä on edistää opiskelijoiden viihtyvyyttä ajamalla yhteisiä asioita ja viemällä opiskelijoiden ideoita eteenpäin. Oppilaskunnan hallituksesta valitaan joka vuosi yksi jäsen edustajaksi koulun johtokuntaan.

Oppilaskunta voi järjestää erilaisia juhlia ja teemapäiviä, tehdä ehdotuksia erilaisista välinehankinnoista ja toivotuista muutoksista sekä tehdä muita ehdotuksia kouluviihtyvyyden parantamiseksi.

Töölön yhteiskoulun lukion oppilaskunnan hallitus on saanut viime vuosina aikaan mm. hyväntekeväisyystapahtuman nimeltään Töölönlahti tömisee, jossa kerättiin rahaa uuden lastensairaalan hyväksi.

Oppilaskunnan jäsenet

Kasma Korjus - Puheenjohtaja
Hidaya Moalin - Varapuheenjohtaja
Inna Siltanen - Sihteeri
Elisa Merras
Elsa Taurula
Milla Vesa
Inkeri Lehtonen
Miko Malinen
Kaarlo Kari
Liisa Haimakainen
Terho Rantalainen
Roy Roponen

Tutorit

Ohjaustehtäviinsä koulutetut toisen vuosikurssin oppilaat, tutorit, ovat uusien opiskelijoiden tukena koko ensimmäisen lukuvuoden ajan. Uusille oppilaille järjestetään lukuvuoden alussa säännöllisiä tapaamisia tutoreidensa kanssa, ja heiltä voit myöhemminkin aina kysyä neuvoa. Tutor-haku ensimmäisen vuosikurssin oppilaille järjestetään III jakson loppupuolella. Kannattaa ehdottomasti olla mukana!

Kerhot

Lukiolaisten lehti ”Sarastus”

Jokainen lukiolainen on tervetullut toimittamaan kaksi kertaa vuodessa ilmestyvää Sarastusta. Lehti on saanut nimensä 1920- ja 1940-luvulla ilmestyneestä samannimisestä koulun lehdestä. Tämän takia nykyisen lehden perustaneet oppilaat – itseironisesti – kirjoittivat lehden nimen lainausmerkkeihin. Sarastus on toimeliaiden oppilaiden tyylikäs lehti!

Sarastuksen jutut käsittelevät hyvin laajasti kouluun ja yhteiskuntaan liittyviä asioita toimituskunnan jäsenten kiinnostuksen mukaan. Sarastuksen tekijänä saa hyvää harjoitusta lehdenteosta. Mukana voi olla kirjoittamalla, piirtämällä, valokuvaamalla tai taittamalla. Lehdenteossa mukana olleet suorittavat työllään lehdentekokurssin.

Matematiikkapaja

Lukiolaisten matematiikkapaja järjestetään kerran viikossa. Matikkapajaan voit tulla kertaamaan kokeeseen, laskemaan kotitehtäviä sekä kysymään tunnilla epäselväksi jääneitä asioita. Matikkapajassa on ohjaamassa yksi TYKin matematiikan opettajista. Matematiikkapajaa ohjaa lukuvuonna 2019–2020 Antti Mäkelä.

Matikkapajassa on myös tarjolla kahvia ja pientä purtavaa. Tervetuloa!