Erityisopetus

Töölön yhteiskoulun lukiossa työskentelee yksi laaja-alainen erityisopettaja, joka tukee opiskelijoiden opiskelutaitojen tehostamista.

Erityisopettaja tekee opiskelijalle tarvittaessa luki-testin, jonka tarkoituksena on kartoittaa opiskelijan lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyviä haasteita. Erityisopettaja myös kirjoittaa tarvittavat luki-lausunnot ylioppilastutkintoa varten.

Erityisopettaja voi suunnitella opetusta ja opiskelua yhdessä opiskelijan, aineenopettajan ja opiskelijan kodin kanssa. Kuka tahansa voi saada erityisopettajan tukea oppimisen haasteissa. Erityisopettajan tehtävänä ei ole opettaa yksittäisten oppiaineiden sisältöjä, vaan ensisijaisesti ohjata opiskelijaa oppimaan helpommin, muistamaan asioita paremmin ja käyttämään aikaansa opiskelijalle sopivalla tavalla, mahdollisimman tehokkaasti.

Töölön yhteiskoulun laaja-alaisena erityisopettajana toimii Sanna Saarinen. Erityisopettajan työhuone sijaitsee koulun toisessa kerroksessa. Tavoitat erityisopettajan Wilman kautta, sähköpostitse tai puhelimitse: sanna.saarinen@tyk.fi, p. 0400 - 990 845.