Opiskelijan tuki

TYKissä saat monenlaista tukea opinnoissa ja arjessa jaksamiseen. Kaikki koulun opettajat ja muu henkilökunta ovat käytettävissäsi. Tarvitsit sitten tukea fyysiseen tai psyykkiseen jaksamiseen, sosiaalisiin tai opintojen haasteisiin, käänny rohkeasti puoleemme.

Erityisopettaja antaa yksilöllistä ohjausta erilaisissa opiskelutekniikoihin liittyvissä asioissa. Hän tekee tarvittaessa opiskelijalle lukitestin ja siihen liittyvät lausunnot ylioppilastutkintolautakunnalle ja konsultoi opiskelijoita ja haluttaessa myös huoltajia lukitestin tuloksista. Erityisopettaja on tavattavissa koululla joka päivä.

Jos opiskelijalla on pulmia koulunkäyntiin, ihmissuhteisiin, päihteisiin, ajankäyttöön tai elämänmuutoksiin liittyvissä asioissa, opiskelija tai hänen huoltajansa voi ottaa yhteyttä kuraattoriin. Kuraattori on tavattavissa koululla pääsääntöisesti joka päivä.

Koulupsykologi tukee ja ohjaa opiskelijaa mielenterveyteen, toimintakykyyn ja tunne-elämään liittyvissä asioissa sekä antaa psyykkistä keskustelutukea. Tarvittaessa koulupsykologi ohjaa opiskelijan jollekin toiselle opiskelijahuollon edustajalle tai koulun ulkopuolisen tahon piiriin. Koulupsykologi on tavattavissa koululla maanantaisin ja perjantaisin.

Terveydenhoitaja on tavattavissa pääsääntöisesti jokaisena arkipäivänä. Terveydenhoitajan puoleen voit kääntyä erilaisissa terveyteen liittyvissä kysymyksissä varaamalla ajan. Päivittäin on myös akuuttivastaanotto klo 12–12.30, jolloin vastaanotolle voi hakeutua ilman ajanvarausta.