Tenttiminen

Lähikursseja on mahdollista suorittaa myös tenttimällä!

Lähiopetuksen lukiokursseja on mahdollista suorittaa myös tenttimällä. Tenttimisestä sovitaan aina erikseen kurssin opettajan kanssa viimeistään kurssin alkaessa. Tällöin opettaja kertoo tenttimiseen liittyvästä suoritusaikataulusta sekä kurssin tehtävistä ja osasuorituksista.

Lähikurssin voi tenttiä siinä jaksossa, kun se on tarjolla lähiopetuksena.

Kurssikohtaisia opettajatietoja voi kysellä tarvittaessa kansliasta. Kurssikohtaiset opettajatiedot löytää myös täältä.