Lähi- ja etäopiskelu

Aikuislukiossamme voit valita eri opiskelumuodoista itsellesi ja tilanteeseesi sopivan tavan opiskella lukiossa: Lähiopetuksen lisäksi tarjolla on joustava tenttimisvaihtoehto, jolloin voit suorittaa opintoja osallistumatta oppitunneille. Monessa oppiaineessa lähiopetuksen oppitunteihin voi osallistua myös etäyhteydellä (verkko-opetus). Tarjolla on myös itsenäiseen opiskeluun painottuvia verkko-opiskeluna toteutettuja opintojaksoja. Eri opiskelumuotoja voi tietenkin myös yhdistellä.

Opiskele itsellesi ja omaan tilanteeseesi sopivalla tavalla:

  • Lähiopetus
  • Opintojaksojen tenttiminen osallistumatta opetukseen
  • Verkko-opetus eli opetukseen osallistuminen etäyhdeydellä
  • Verkko-opiskelu painottuu itsenäiseen materiaalin opiskeluun

(Aikuisten perusopetuksen kurssit ovat kaikki lähikursseja.)

Aikuislukiossamme opiskellaan opintojaksoittain/kursseittain. Kaikki lukion opintojaksot esitellään tarkemmin opinto-oppaassa luvussa 7 ja perusopetuksen kurssit opinto-oppaassa luvussa 6.


Lähiopetuksessa osallistutaan opettajan pitämille oppitunneille

Lähiopetuksessa opiskeluun sisältyy opettajan järjestämiä oppitunteja koululla.

Lähiopetuksen opintojaksojen/-kurssien opetusta järjestetään koululla pääsääntöisesti maanantaista torstaihin. Kullakin lähiopetuksen opintojaksolla/-kurssilla opetusta on kaksi kertaa viikossa, joko maanantaisin ja keskiviikkoisin tai tiistaisin ja torstaisin riippuen opintojaksosta/kurssista.

Poikkeuksena on normaalia lyhyempi 3. periodi marras-joulukuussa, jolloin opetusta on poikkeuksellisesti neljänä päivänä viikossa (ma-to), koska periodissa on tiivistetty aikataulutus.

Monissa oppiaineissa lähiopetusta voi seurata myös etäyhteydellä, lue lisää tästä.

Tarkemman aikataulutuksen ja opintojaksojen/kurssien oppituntien viikonpäivät sekä kellonajat näet opintotarjonnasta, klikkaa tästä.

Lähiopetuksen opintojaksoilla/-kursseilla opetus järjestetään kaksoistunteina (2 x 40 min = 80 min pituisena opetuskertana; joillakin perusopetuksen kursseilla 95 min) seuraavan aikataulun mukaisesti:
- klo 15.15-16.50 (vain perusopetus; Wilmassa palkki 1 make, palkki 4 tito)
- klo 17.00-18.20 (lukio, perusopetus; Wilmassa palkki 2 make, palkki 5 tito)
- klo 18.40-20.00 (lukio, perusopetus; Wilmassa palkki 3 make, palkki 6 tito)

Wilman palkitus näkyy myös opintotarjottimella.


Opintojakson tenttiminen - opiskele itsenäisesti!

Opintojakson tenttiminen eli suorittaminen opetukseen osallistumatta on lukiossa mahdollista, kun tenttimisestä ilmoittaa opintojakson opettajalle opintojakson alussa. Opettajalle kannattaa lähettää tenttimisestä ensisijaisesti sähköpostia. Opettaja antaa sähköpostilla ohjeet opintojakson suorittamiseen tenttimällä. Tenttiminen voi edellyttää lisätehtävien tekemistä. Koepäivä on myös tentittäessä lähiopintojakson koepäivä, ellei opettajan kanssa muuta sovita.

Tenttimällä voi suorittaa sellaisen opintojakson, joka on kyseisessä periodissa tarjolla. Poikkeuksen muodostavat kielten suullisen osaamisen opintojaksot ENA8 ja RUB6. Opintotarjonnan näet täältä.


Useita oppitunteja voi seurata etänä

Etkö pääse osallistumaan oppitunneille koululla? Monissa lukion oppiaineissa järjestetään myös verkko-opetusta, jolloin oppitunneille voi osallistua myös etäyhteydellä.

Monia lähiopetuksen opintojaksoja (esimerkiksi englanti, äidinkieli, kemia, fysiikka ja pitkä matematiikka) järjestetään lähiopetuksen ja verkko-opetuksen yhdistelmänä, jolloin voit valita osallistumistavan oppitunneille. Lukuvuonna 2022-2023 kaikki 3. periodin lukio-opetus marras-joulukuussa järjestetään kokonaan etäyhteydellä.

Kaikki opintojaksot, joilla oppitunteja voi seurata etäyhteydellä lukuvuonna 2022-2023, näet tästä taulukosta: Verkko-opetustarjonta 2022-2023

Tämän lisäksi kaikki lukion opintojaksot voit aina suorittaa myös tenttimällä, klikkaa tästä.


Verkko-opiskelussa etenet itsenäisesti

Lukiossa joissakin oppiaineissa järjestetään lähiopintojaksojen ja tenttimisen lisäksi opintojaksoja verkko-opiskeluna. Verkko-opiskeluna järjestetään muun muassa ylioppilaskirjoituksiin valmentavia opintojaksoja eli ns. abiopintojaksoja tai oppiaineen valinnaisia opintojaksoja.

Verkko-opiskeluna tarjottavat opintojaksot on merkitty lukion opintotarjottimella vaaleanharmaalla pohjalla. Wilman opintotarjottimella verkko-opiskelu on palkissa 7.

Verkko-opiskeluna järjestetyt opintojaksot kestävät pääsääntöisesti kaksi periodia, mutta opintojaksolle voi tulla joustavasti mukaan kumman tahansa periodin alkaessa. Esimerkiksi jos opintojakso on tarjolla 3. ja 4. periodissa, sen voi aloittaa joustavasti joko 3. tai 4. periodin alussa.

Verkko-opiskelussa opiskelijan työskentelyn määrä on mitoitettu yhtä laajaksi kuin lähiopintojaksoilla, mutta verkko-opiskelussa painottuu opiskelijan itsenäinen työskentely. Opintojakson materiaali ja suoritusohjeet tehtävineen ja aikatauluineen löytyvät viimeistään opintojakson alkaessa sähköisessä muodossa sähköisestä oppimisympäristöstä Peda.netistä. Verkko-opiskeluna järjestetyn opintojakson materiaalissa kerrotaan myös opettajan yhteystiedot ja aineohjausajat.