Opintotarjonta

Lukuvuoden 2024-2025 opintotarjonta

Lukuvuoden 2024-2025 opintotarjonta julkaistaan toukokuun alussa.


Lukuvuoden 2023-2024 opintotarjonta

Aikuislukio:

AIKUISLUKION OPINTOTARJONTA 2023-2024

Opiskele lukiossa itsellesi ja omaan tilanteeseesi sopivalla tavalla:

  • Osallistu lähiopetukseen
  • Seuraa opetusta ja osallistu opetukseen etäyhteydellä
  • Suorita opintojaksoja tenttimällä eli osallistumatta opetukseen
  • Osa opintojaksoista on tarjolla myös verkko-opiskeluna tai itsenäisenä suorituksena

Lue lisää: Lähi- ja etäopiskelu


"Lääkispolku": Valmistaudu lääketieteellisen pääsykokeeseen ja opiskele lukion biologia, fysiikka, kemia ja pitkä matematiikka vuodessa! Opiskele valmiin polun mukaisesti tai valitse opiskeltavat opintojaksot omien tarpeidesi mukaan. Mahdollista on tottakai jaksottaa opinnot myös useammalle vuodelle. Osa opintojaksoista menee opintotarjonnassa päällekkäin, mutta niiden suorittamisesta ja eri mahdollisuuksista voi aina jutella opettajan kanssa. Opiskele valintasi mukaan joko lähiopetuksessa, etäyhteydellä opetusta seuraten tai tenttimällä - tai kaikkia yhdistäen.

Lääkispolku 2023-2024

"Kauppispolku": Valmistaudu kauppatieteellisen pääsykokeeseen ja opiskele lukion opintojaksot YH2, HI1 ja MAB5/MAA8, joihin kauppatieteellisen valintakoe perustuu. Voit valita joko lyhyen matematiikan MAB5:n tai pitkän matematiikan MAA8:n - tai vaikka molemmat, mutta jompi kumpi opintojaksoista riittää. "Kauppispolun" kaikki opintojaksot voi opiskella syksyllä tai keväällä - tai vaikka tuplasti kerraten. Voit opiskella kaikki kolme opintojaksoa tai osan niistä omien tarpeidesi mukaan. Opiskele valintasi mukaan joko lähiopetuksessa, etäyhteydellä opetusta seuraten tai tenttimällä - tai kaikkia yhdistäen.

Kauppispolku 2023-2024

 


Aikuisten perusopetus:

AIKUISTEN PERUSOPETUKSEN OPINTOTARJONTA, PÄÄTTÖVAIHE 2023-2024

AIKUISTEN PERUSOPETUKSEN OPINTOTARJONTA, ALKUVAIHE 2023-2024

Aikuisten perusopetuksen kurssit ovat kaikki lähikursseja.


Kurssien/opintojaksojen opettajatiedot 2023-2024

Kurssien/opintojaksojen opettajatiedot päivitetään tälle sivulle aina lähempänä ko. periodin alkua.

Wilmasta näkee koko lukuvuoden opettajatiedot.

1. periodin opettajatiedot 2023-2024

2. periodin opettajatiedot 2023-2024

3. periodin opettajatiedot 2023-2024

4. periodin opettajatiedot 2023-2024

5. periodin opettajatiedot 2023-2024

6. periodin opettajatiedot 2023-2024