Kesäopinnot 2024

Haluatko opiskella kesällä? Tarjoamme kesällä 2024 itsenäisesti suoritettavia kesäopintojaksoja.

Kesäopintojaksoilla opettaja avaa aikuislukiomme sähköiseen oppimisympäristöön Peda.nettiin ennen kesälomaa itsenäistä suorittamista tukevan materiaalin ja opintojakson tehtävät. Voit palauttaa tehtävät omassa tahdissasi kesän aikana. Opettajaan voit olla yhteydessä ennen kesäloman alkua ja uudelleen syyslukukauden alussa tai opettajan muuten ilmoittamalla tavalla. Opettaja tarkastaa tehtävät syyslukukauden alussa. Jos opintojaksoon sisältyy koe, se tehdään syyslukukaudella kesäloman jälkeen.

Ilmoittaudu kesäopintojaksoille viimeistään 12.5.2024, minkä jälkeen opettaja lähettää sinulle ohjeet opintojakson suorittamiseen aikuislukion Wilmassa ennen kesäloman alkamista.

Aikuislukiossamme jo opiskeleville opiskelijoille on lähetetty ilmoittautumisohjeet Wilmassa.

Jos et ole vielä aikuislukiomme opiskelija ja haluat suorittaa kesäopintojaksoja aikuislukiossa aineopiskelijana, ilmoittaudu aineopiskelijaksi sähköisesti klikkaamalla tästä. Lomakkeella kysytään, mitä opintojaksoja olet tulossa opiskelemaan.

Jos haluat aloittaa tutkintotavoittteisen opiskelun aikuislukiossamme kesäopintojaksoilla, sekin onnistuu. Ilmoittaudu siinä tapauksessa lukion koko oppimäärän suorittajaksi sähköisesti klikkaamalla tästä.

Tutkintotavoitteinen opiskelu eli lukion koko oppimäärän opiskelu on aikuislukiossamme maksutonta. Aineopiskelijan lukukausimaksu on aikuislukiossamme opiskeltavista opintojakso-/oppiainemääristä riippumatta aina 120 euroa per lukukausi. Kesäopintojaksot sisältyvät joko kevätlukukauden 2024 tai syyslukukauden 2024 lukukausimaksuun. Jos et ole ennestään aikuislukiomme aineopiskelija, mutta osallistut kesäopintojaksoille aineopiskelijana, kesäopintojaksot sisältyvät syyslukukauden 2024 lukukausimaksuun (120 e) eli samalla maksulla voit halutessasi opiskella aineopiskelijana myös koko tulevan syksyn.

Kesäopintojaksot ovat LOPS2021:n mukaisia.

Kesällä 2024 voit suorittaa itsenäisesti:

 • EAB31, espanja B3-kieli
 • ENA1+2, englanti A-kieli
 • ENA3, englanti A-kieli
 • ENA5, englanti A-kieli
 • ENA7, englanti A-kieli
 • ENA9, englanti A-kieli
 • KE1+2, kemia
 • MAB2, matematiikka lyhyt
 • MAB5, matematiikka lyhyt
 • MAB9, matematiikka lyhyt
 • OPTYK4, "opi oppimaan"
 • RUB13, ruotsi B1-kieli
 • S28, suomi toisena kielenä
 • S210, suomi toisena kielenä
 • S211, suomi toisena kielenä
 • TE2, terveystieto
 • ÄI1, äidinkieli ja kirjallisuus
 • ÄI8, äidinkieli ja kirjallisuus 
 • ÄI10, äidinkieli ja kirjallisuus

Lisätietoa saat: aikuislukio@tyk.fi