E-kurssit

E-kurssit ovat hyvä opiskelumuoto sellaisille opiskelijoille, joille perinteinen lähiopetus ei sovi esimerkiksi työn tai perhetilanteen vuoksi.

E-kurssin materiaali ja suoritusohjeet

E-kurssin materiaali ja suoritusohjeet tehtävineen ja aikatauluineen löytyvät kurssin alkaessa sähköisestä oppimisympäristöstä Peda.netistä.

E-kurssien lähiopetuspäivät

E-kurssiin kuuluu pääsääntöisesti kaksi 2 x 40 minuutin mittaista lähituntia. E-kurssien lähiopetuspäivinä on tarkoituksena käsitellä kurssin keskeisimpiä/vaikeimpia kohtia ja opiskelijoille mieleen nousseita kysymyksiä. Kielten e-kursseilla lähiopetuspäivinä voidaan pitää myös kuullunymmärtämiskokeita e-kurssin materiaalin aikataulun mukaisesti. Lähiopetuspäivät ja tarkemman aikataulun näet kurssitarjottimesta.

Yhteydenpito opettajaan

E-kursseilla korostuu opiskelijan itseohjautuvuus ja itsenäinen tiedonhankinta. Opettajan puoleen opiskelija voi kuitenkin aina tarvittaessa kääntyä ohjaustuokioilla ja/tai sähköpostin välityksellä. E-kurssin materiaalissa on opettajan yhteystiedot ja aineohjausajat. Kurssikohtaiset opettajatiedot näkee myös täältä. Noutamatta jääneet korjatut osasuoritukset opettajat jättävät kansliaan.

E-kurssitarjonta

Kuluvan lukuvuoden e-kurssitarjonnan löydät kurssitarjottimista.