Lukioon valmistava koulutus (LUVA)

Koulussamme voi suorittaa myös vieraskielisten lukioon valmistavan koulutuksen eli LUVA:n.

LUVA:an ei ole hakua lukuvuodelle 2021-2022.

Mikä on LUVA?

Lukioon valmistava koulutus eli LUVA on tarkoitettu maahanmuuttajille ja vieraskielisille opiskelijoille.

LUVA sopii sinulle, jos haluat kerrata vielä vähän peruskoulua tai jos haluat vahvistaa suomen kielen osaamista ennen lukiota. LUVA:ssa voi suorittaa lukiokursseja ja korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja. LUVA:ssa saat hyvän pohjan lukio-opintoja varten. 

LUVA kestää yhden lukuvuoden. Vuoden aikana vahvistetaan lukiossa tärkeitä tietoja ja taitoja. LUVA:ssa opettavat lukion aineenopettajat. Ryhmänohjaaja tukee opinnoissa.

Meidän aikuislukiossamme LUVA:ssa opiskellaan illalla.