Lukioon valmistava koulutus (LUVA)

Koulussamme voi suorittaa myös vieraskielisten lukioon valmistavan koulutuksen eli LUVA:n.

Seuraavan kerran LUVA-opinnot voi aloittaa tammikuussa 2020. Hae nyt!

Jos haluat LUVA:an, ota yhteyttä aikuislukion kansliaan, niin sinut kutsutaan haastatteluun ja suomen kielen testiin.

Mikä on LUVA?

Haluatko lukioon? Haluatko ennen lukiota vielä kerrata suomen kieltä ja muita peruskoulun aineita?

Lukioon valmistava koulutus eli LUVA on tarkoitettu maahanmuuttajille ja vieraskielisille opiskelijoille.

LUVA on heille, jotka ovat suorittaneet perusopetuksen, mutta eivät ole sen jälkeen suorittaneet vielä muuta tutkintoa.

LUVA kestää yhden vuoden (25 kurssia). Meidän aikuislukiossamme LUVA on iltaopintoina.

Jos haluaa, LUVA:n aikana voi myös korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja ja suorittaa lukiokursseja!