Ilmoittautuminen

Tervetuloa opiskelemaan kaikille avoimeen aikuislukioon!

Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa kaikenikäiset opiskelijat toteuttavat tavoitteitaan - olivat ne sitten tiettyyn tutkintoon tähtääviä, yksittäisten aineiden opiskeluun liittyviä tai ihan vain virikkeellisiä illanviettovaihtoehtoja tv:n katselulle.

Koulussamme voi suorittaa peruskoulun ja lukion päättötodistukset sekä ylioppilastutkinnon, korottaa aiempia arvosanoja, opiskella yksittäisiä oppiaineita ja kursseja tai suorittaa lukioon valmistavan koulutuksen.

Opiskelijavalinnassamme ei vaikuta todistuksen keskiarvo.

Tutustu opinto-oppaaseen ja kurssitarjontaan:

Aikuislukiossamme lukiokursseja voi suorittaa hyvin pitkälti myös etänä – tenttien tai e-kursseina – kätevästi ja joustavasti vaikkapa työn ohessa! Kokeet ovat pääsääntöisesti paikan päällä koululla, mutta muuten opetusjärjestelyt ovat joustavia. Kysy lisää kansliasta tai opinto-ohjaajalta!

Rehtorin päätöksellä aikuislukion opiskelijaksi voidaan ottaa myös alle 18-vuotias. Tässä tapauksessa yhteydenotot vararehtori Jonna Ekstrandiin. Hänen yhteystietonsa löydät täältä.

Perusopetuksen tai lukion päättötodistukseen tähtäävä tutkinto-opiskelu on maksutonta. Myös LUVA:n opinnot ovat maksuttomia. Jos tavoitteena ei ole päättötodistuksen eli koko oppimäärän suorittaminen, olet aineopiskelija. Aineopiskelijan lukukausimaksu on opiskeltavista kurssimääristä ja oppiaineista riippumatta aina 120 euroa per lukukausi (1.8.2020 alkaen). Koko lukuvuodelta (syys- ja kevätlukukaudet) maksu on 240 euroa. Lue lisää aineopiskelijamaksusta täältä.

Miten ilmoittaudun opiskelijaksi aikuislukioon?

Ilmoittaudu nyt! Opinnot aikuislukiossamme voi aloittaa aina uuden jakson alussa:

ILMOITTAUTUMINEN OPISKELIJAKSI KOULULLA (koronavirustilanteen vuoksi suosittelemme etäilmoittautumista, josta kerrotaan alempana):

Ilmoittautuminen aikuislukiomme opiskelijaksi onnistuu aikuislukion kansliassa (koulun 2. kerros) ma-to klo 13–19, pe klo 13–17 läpi lukuvuoden. HUOM! Ajankohtaista-osiossa tiedotetaan kanslian aukioloaikojen mahdollisista poikkeuksista.

Kun tulet ilmoittautumaan, ota mukaan henkilötodistus ja viimeisimmät koulutodistuksesi (esim. lukion erotodistus, ammatillinen tutkintotodistus, perusopetuksen päättötodistus), niin ohjaamme sinut opinnoissasi alkuun.

Jos olet suorittanut peruskoulun tai vastaavan oppimäärän muualla kuin Suomessa eikä sinulla ole Suomessa suoritettua perusopetuksen päättötodistusta, varaa ennen kansliassa käyntiä aika opinto-ohjaajalta ja ota edellä mainittujen todistuksen lisäksi mukaan suomen kielen kielitaitotodistuksesi.

ILMOITTAUTUMINEN OPISKELIJAKSI ETÄNÄ (koronavirustilanteen vuoksi suosittelemme etäilmoittautumista):

Ilmoittautuminen aikuislukiomme opiskelijaksi onnistuu myös etänä. Lähetä sähköpostia osoitteeseen aikuislukio@tyk.fi. Kerro lyhyesti, mitä tulisit aikuislukioomme opiskelemaan: onko ajatuksena esimerkiksi koko lukion suorittaminen tutkinto-opiskelijana, ylioppilastutkinnon suorittaminen ammatillisen tutkinnon pohjalta, tietyn aineen opiskelu tai kertaaminen tai mahdollisesti aiemmin keskeytyneiden lukio-opintojen suorittaminen loppuun.

Kerro heti ensimmäisessä viestissäsi myös puhelinnumerosi, niin pystymme tarvittaessa heti lähettämään sinulle tekstiviestillä salasanan turvasähköpostiyhteyttä varten (=turvaposti). Turvapostin kautta voi lähettää tietoturvallisesti esim. aiempia koulutodistuksia ja tarvitsemiamme henkilötietojasi. Henkilötodistuksesta voit lähettää kuvan turvapostin liitteenä tai halutessasi voit käydä näyttämässä henkilötodistuksen paikan päällä kansliassa myöhemmin opintojen alkaessa.

ILMOITTAUDU OPISKELIJAKSI HYVISSÄ AJOIN ENNEN OPINTOJEN ALKUA

Suosittelemme ilmoittautumaan opiskelijaksi hyvissä ajoin ennen opintojen alkua – mielellään noin pari viikkoa ennen jakson alkua –, jotta mahdut mukaan haluamillesi kursseille ja jotta ehdit saada ajoissa tarvittavat tunnukset ja muun ohjeistuksen opintojen alkuun liittyen. Myös kurssien opettajien mahdollisesti lähettämät kurssien "aloitusviestit" tavoittavat sinut varmuudella vain, kun ilmoittaudut hyvissä ajoin etukäteen.

Ethän jätä ilmoittautumista jakson ensimmäisiin opetuspäiviin. Jakson jo alkaessa ei valitettavasti enää ehditä antaa kovin henkilökohtaista ohjausta eikä käydä läpi esimerkiksi aiempia opintoja opiskelussuunnitelman tekemiseksi. Ilmoittaudu siis hyvissä ajoin ennen jakson alkua, niin ehditään rauhassa katsoa kurssivalinnat kuntoon ja opinnot tavoitteellisesti alkuun.

Haku aikuisten perusopetukseen tai lukioon valmistavaan koulutukseen

Aikuisten perusopetukseen ja lukioon valmistavaan koulutukseen (LUVA) on erilliset haut.

Lue lisää aikuisten perusopetukseen hakemisesta täältä.

Lue lisää lukioon valmistavaan koulutukseen hakemisesta täältä.

Miten ilmoittaudun kursseille?

Aikuislukiomme opiskelijaksi jo ilmoittautuneet opiskelijat voivat ilmoittautua kursseille Wilmassa tai kanslian kautta (aikuislukio@tyk.fi, puh. 09 4342 0236 / 09 4342 0250 tai paikan päällä).

Suosittelemme ilmoittautumaan kursseille hyvissä ajoin ennen kunkin jakson alkua, jotta mahdut ja ehdit mukaan haluamillesi kursseille.

Aineopiskelijan lukukausimaksu

Perusopetuksen tai lukion päättötodistukseen tähtäävä tutkinto-opiskelu on maksutonta. Myös LUVA:n opinnot ovat maksuttomia. Jos tavoitteena ei ole päättötodistuksen eli koko oppimäärän suorittaminen, olet aineopiskelija. Aineopiskelijan lukukausimaksu on opiskeltavista kurssimääristä ja oppiaineista riippumatta aina 120 euroa per lukukausi (1.8.2020 alkaen). Koko lukuvuodelta (syys- ja kevätlukukaudet) maksu on 240 euroa.

Aineopiskelusta on kyse myös silloin, kun opiskelee päätoimisesti jossain toisessa oppilaitoksessa (esim. ammatillisessa oppilaitoksessa) ja aikuislukiossa sivutoimisena, vaikka tavoitteena olisikin aikuislukiossa koko oppimäärän suorittaminen.

Aineopiskelijamaksusta lähetetään lasku postitse opiskelijan kotiosoitteeseen, kun hän on osallistunut opetukseen ko. lukukaudella. Laskuja lähetetään aina jaksojen vaihteessa.

Lue lisää aineopiskelusta ja aineopiskelijamaksusta täältä.

Yo-maksut

Lisäksi Ylioppilastutkintolautakunta perii ylioppilastutkintoon osallistuvilta opiskelijoilta tutkintokohtaisia ja koekohtaisia maksuja. Lisätietoa löytyy YTL:n internetsivuilta.

Huom! Ylioppilaskirjoituksiin osallistuvien aineopiskelijoiden tulee lisäksi maksaa aineopiskelijamaksu sen lukukauden osalta, jolloin osallistuu ylioppilaskirjoituksiin, vaikkei enää muuten suorittaisi iltakursseja. Tämä ei koske Töölön yhteiskoulun aikuislukiosta valmistuneita ylioppilaita, jotka korottavat ja/tai täydentävät yo-tutkintoaan.