Ilmoittaudu aikuislukioon

Tervetuloa opiskelemaan kaikille avoimeen aikuislukioon! Opiskelijaksi aikuislukioon voi ilmoittautua läpi lukuvuoden ja opinnot voi aloittaa aina uuden periodin alussa.

Seuraava periodi alkaa 23.11.2023 – ilmoittaudu nyt! Klikkaa yllä olevaa palloa tai tule käymään aikuislukion kansliassa.


Tervetuloa opiskelemaan!

Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa kaikenikäiset opiskelijat toteuttavat tavoitteitaan – olivat ne sitten tiettyyn tutkintoon tähtääviä, yksittäisten aineiden opiskeluun liittyviä tai ihan vain virikkeellisiä illanviettovaihtoehtoja tv:n katselulle.

Koulussamme voi suorittaa lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkinnon, jatkaa keskeytyneet lukio-opinnot loppuun, kirjoittaa ylioppilaaksi ammatillisen tutkinnon pohjalta tai opiskella yksittäisiä oppiaineita. Lue lisää:

Opiskelijavalinnassamme ei vaikuta todistuksen keskiarvo.

Älä jätä lukio-opintojasi haaveeksi - tule toteuttamaan ne meille!

Tutustu opintotarjontaan ja opiskelun käytänteisiin:

Oppivelvollisuuden laajentumiseen liittyen aikuislukiossamme ei ole mahdollisuutta ottaa opiskelijaksi tämän lain piiriin kuuluvia oppivelvollisuusikäisiä opiskelijoita.


Opiskele omaan tilanteeseesi sopivalla tavalla

Aikuislukiossamme voit valita eri opiskelumuodoista itsellesi ja omaan tilanteeseesi sopivan tavan opiskella lukiossa: Lähiopiskelun lisäksi tarjolla on joustava tenttimisvaihtoehto, minkä lisäksi monessa oppiaineessa lähiopetuksen oppitunteja voi seurata myös etäyhteydellä. Lisäksi tarjolla on myös verkko-opiskeluna järjestettyjä opintojaksoja. Eri opiskelumuotoja voi tietenkin myös yhdistellä. Kokeet ovat pääsääntöisesti paikan päällä koululla, mutta muuten opetusjärjestelyt ovat joustavia. Lue lisää: Lähi- ja etäopiskeluIlmoittautuminen aikuislukioon

Ilmoittaudu nyt! Opinnot aikuislukiossamme voi aloittaa aina uuden periodin alussa eli kuusi kertaa vuodessa:

  • 3. periodi alkaa 23.11.2023
  • Kevätlukukausi ja 4. periodi alkavat 8.1.2024

  • Ilmoittaudu aikuislukion opiskelijaksi sähköisesti:

Klikkaa tästä ja täytä ilmoittautumislomake!

Ilmoittautumislomakkeen käsittelyssä menee n. 1-3 arkipäivää. Kun ilmoittautumisesi on käsitelty, olemme sinuun yhteydessä sähköpostilla Turvaposti-yhteydellä, lähetämme sinulle tarvittavat tunnukset ja katsotaan opintojaksovalinnat sekä lukujärjestys yhdessä kuntoon.

Jos sinulla on kysymyksiä ennen ilmoittautumislomakkeen täyttämistä, ole yhteydessä aikuislukion kansliaan.


  • Ilmoittautuminen aikuislukion opiskelijaksi onnistuu myös paikan päällä aikuislukiomme kansliassa ma-to klo 14–19, pe klo 14–17:

Kun tulet ilmoittautumaan, ota mukaan henkilötodistus (esim. passi, ajokortti tai henkilökortti). Jos ilmoittaudut suorittamaan tutkintoa (lukion päättötodistusta ja/tai ylioppilastutkintoa), ota mukaan myös viimeisimmät koulutodistuksesi (esim. perusopetuksen päättötodistus, ammatillisen perustutkinnon todistus tai lukion erotodistus). Tule käymään, niin opastamme sinut opinnoissasi alkuun. Kanslian poikkeavat aukioloajat, klikkaa tästä.


Suosittelemme ilmoittautumaan uudeksi opiskelijaksi hyvissä ajoin ennen opintojen alkua, jotta ehdit saada ajoissa tarvittavat tunnukset ja muun ohjeistuksen opintojen alkuun liittyen ja jotta ehditään rauhassa katsoa valinnat ja lukujärjestys kuntoon sekä opinnot tavoitteellisesti alkuun. Myös opettajien lähettämät opintojaksojen aloitusviestit ja -ohjeistukset tavoittavat sinut varmuudella vain, kun ilmoittaudut hyvissä ajoin etukäteen.

Varaa aika opinto-ohjaajalle. Erityisesti tutkintoon tähtäävää opiskelua aloittaessa on hyvä käydä heti opintojen alkaessa opinto-ohjaajalla. Opojen yhteystiedot löydät täältä.


Maksut

Tutkinto-opiskelu maksutonta

Perusopetuksen tai lukion päättötodistukseen tähtäävä tutkinto-opiskelu on maksutonta.

Aineopiskelijan lukukausimaksu

Jos tavoitteena ei ole päättötodistuksen eli koko oppimäärän suorittaminen, olet aineopiskelija. Aineopiskelijan lukukausimaksu on opiskeltavista kurssi-/opintojaksomääristä ja oppiaineista riippumatta aina 120 euroa per lukukausi (syyslukukaudesta 2022 alkaen). Koko lukuvuodelta (syys- ja kevätlukukaudet) maksu on 240 euroa.

Aineopiskelusta on kyse myös silloin, kun opiskelee päätoimisesti jossain toisessa oppilaitoksessa (esim. ammatillisessa oppilaitoksessa) ja aikuislukiossa sivutoimisena, vaikka tavoitteena olisikin aikuislukiossa koko oppimäärän suorittaminen.

Aineopiskelijan lukukausimaksusta lähetetään lasku paperilaskuna postissa opiskelijan kotiosoitteeseen opintojen alettua. Lukukausimaksu kattaa opintoihin ilmoittautumisen eikä maksua palauteta eikä siitä vapauteta, vaikka opinnot jäisivät suorittamatta.

Yo-maksut

Ylioppilastutkintolautakunta perii ylioppilastutkintoon osallistuvilta opiskelijoilta tutkintokohtaisia ja koekohtaisia maksuja. Lisätietoa löytyy YTL:n internetsivuilta.

Ylioppilaskirjoituksiin osallistuvien aineopiskelijoiden tulee maksaa aineopiskelijan lukukausimaksu myös sen lukukauden osalta, jolloin osallistuu ylioppilaskirjoituksiin, vaikkei enää muuten suorittaisi opintoja aikuislukiossa. (Tämä ei koske Töölön yhteiskoulun aikuislukiosta aiemmin valmistuneita ylioppilaita, jotka ainoastaan korottavat ja/tai täydentävät yo-tutkintoaan.)Lukion päättötodistus ja ylioppilastutkinto

Valkolakki haaveena? Koskaan ei ole liian myöhäistä suorittaa lukion päättötodistus ja ylioppilastutkinto!

Ovatko lukio-opintosi jääneet aikanaan kesken? Muuttuivatko urasuunnitelmat ja lukio-opiskelu on nyt tarpeen? Kaipaatko muuten vain yleissivistävää iltapuuhaa?

Koulussamme nämä haaveet ja keskeneräiset suunnitelmat on mahdollista saattaa päätökseen. Lukio-opinnot kestävät omasta ajankäytöstäsi riippuen n. 2-4 vuotta. Aiemmat lukio-opintosi luetaan hyväksi niin, että olet vapautettu samansisältöisistä opinnoista.


Ylioppilaaksi ammatillisen tutkinnon perusteella

Tiesitkö, että ylioppilaaksi voi kirjoittaa myös aiemmin suoritetun ammatillisen tutkinnon perusteella, jolloin yo-tutkinnon suorittamiseksi ei tarvitse opiskella lukion koko oppimäärää eikä kaikkia lukioaineita. Tällöin pohjaksi vaaditaan vähintään 2½ vuotta kestäneet ammatilliset opinnot ja niistä saatu tutkintotodistus.

Tässä tapauksessa valmistut ylioppilaaksi ammatillisen tutkinnon perusteella ilman lukion päättötodistusta - toki senkin voit halutessasi suorittaa! Lisätietoa eri mahdollisuuksista saa kansliasta ja/tai opinto-ohjaajilta.

Ylioppilastutkinnon suorittaminen ammatillisen tutkinnon perusteella aineopiskelijana:

Jos suoritat ylioppilastutkinnon aikuislukiossamme ammatillisen tutkinnon perusteella ja opiskelet aikuislukiossamme aineopiskelijana etkä suorita lukion päättötodistusta (lukion koko oppimäärä), tulee sinun suorittaa kursseja arvosanalla 4-10 aikuislukiomme aineopiskelijana ennen yo-kokeisiin ilmoittautumista (vähintään kaksi valtakunnallista pakollista tai syventävää lukiokurssia per kirjoitettava aine; kurssisuoritukset voivat olla ilmoittautumishetkellä enintään vuoden vanhoja).

Esimerkki: Opiskelija kirjoittaa ammatillisen tutkinnon pohjalta aineopiskelijana neljä yo-ainetta. Tällöin tulee vähintään suorittaa kursseja 2 x 4 = 8.

Jos osallistut yo-kokeisiin aikuislukiossamme, muista osallistua myös aikuislukiomme abi-infotilaisuuksiin.

Aineopiskelijamaksusta löytyy lisää tietoa täältä. Aineopiskelijamaksu tulee maksaa myös sen lukukauden osalta, jolloin osallistuu ylioppilaskirjoituksiin, vaikkei enää muuten suorittaisi iltakursseja. 

Lisätietoa saa tarvittaessa aikuislukion kansliasta.

(Edellä kerrotut maksut ja kurssisuoritusvaatimukset eivät koske kaksoistutkintoryhmien opiskelijoita.)


Aineopiskelu aikuislukiossa - korottaminen, kertaaminen ja uuden oppiminen

Oletko jo suorittanut lukion ja ylioppilastutkinnon, mutta nyt haluat kerrata? Valmistaudut kenties pääsykokeisiin, esimerkiksi lääketieteelliseen tai kauppatieteelliseen? Vai haluatko mahdollisesti oppia uuden kielen tai verrytellä aiemmin opittua? Aikanaan oli kenties paljon muutakin tekemistä kuin opiskelu ja nyt arvosanasi kaipaavat korottamista?

Aineopiskelijana voit opiskella tai kerrata eri oppiaineita omien tarpeidesi mukaan. Aineopiskelijana voit valita aikuislukiomme koko opintotarjonnasta haluamasi opintojaksot ja toteuttaa tavoitteesi.

Ylioppilaskirjoitusten korottaminen ja täydentäminen aineopiskelijana:

Jos olet valmistunut ylioppilaaksi jostakin toisesta koulusta kuin Töölön yhteiskoulun aikuislukiosta ja haluat korottaa tai täydentää yo-tutkintoasi aikuislukiossamme, tulee sinun suorittaa kursseja arvosanalla 4-10 aikuislukiomme aineopiskelijana ennen yo-kokeisiin ilmoittautumista (vähintään kaksi valtakunnallista pakollista tai syventävää lukiokurssia per kirjoitettava aine; kurssisuoritukset voivat olla ilmoittautumishetkellä enintään vuoden vanhoja).

Esimerkki: Opiskelija kirjoittaa aineopiskelijana (korottaa/täydentää) kolme yo-ainetta. Tällöin tulee vähintään suorittaa kursseja 2 x 3 = 6.

Aineopiskelijamaksusta löytyy lisää tietoa täältä. Aineopiskelijamaksu tulee maksaa myös sen lukukauden osalta, jolloin osallistuu ylioppilaskirjoituksiin, vaikkei enää muuten suorittaisi iltakursseja. 

Jos haluat vain korottaa tai täydentää ylioppilastutkintoasi etkä aio suorittaa kursseja aineopiskelijana aikuislukiossamme, ota ensisijaisesti yhteyttä kouluun, josta olet valmistunut ylioppilaaksi.

Töölön yhteiskoulun aikuislukiosta valmistuneet ylioppilaat voivat korottaa ja/tai täydentää yo-tutkintoaan aikuislukiossamme ilman em. lisäopintoja.

Tutustuthan myös ylioppilastutkintolautakunnan ohjeisiin ja määräyksiin yo-tutkinnon täydentämisestä ja korottamisesta (www.ylioppilastutkinto.fi). Jos osallistut yo-kokeisiin aikuislukiossamme, muista osallistua myös aikuislukiomme abi-infotilaisuuksiin.

Lisätietoa saa tarvittaessa aikuislukion kansliasta.